Geschrokken werd er in de media gereageerd op de oorlogsmisdaden, waarvan Amnesty International het Soedanese regeringsleger op 29 september beschuldigde. Op basis van verslagen van getuigen en satellietbeelden, heeft de mensenrechtenorganisatie bewijs dat de regering in de regio Darfur chemische wapens heeft gebruikt tegen haar eigen burgers. Terwijl het conflict in Darfur al sinds 2003 gaande is, wordt er in de media normaal gesproken weinig aandacht aan besteed.

Amnesty beschuldigt in een onderzoeksrapport van 29 september de Soedanese regering van het gebruik van chemische wapens tegen haar eigen burgers. Sinds januari zijn er dertig chemische aanvallen uitgevoerd in de westelijke regio Darfur. Tussen de 200 en 250 mensen zijn hierdoor overleden. Sinds 2003 wordt er in Darfur gevochten tussen lokale rebellen en het Soedanese regeringsleger. Amnesty meldt dat sindsdien 300.000 mensen zijn omgekomen. Een journalist van het AD noemt het conflict “een vergeten conflict”. Maar hoe kan het dat een conflict dat al meer dan tien jaar duurt en zoveel levens heeft gekost, door de wereld is vergeten?

Wa’Njogu meldt in het boek Media and Identity in Africa[1] dat westerse media in het algemeen weinig aandacht aan Afrikaanse ontwikkelingen schenken. Afrika krijgt alleen westerse media-aandacht als het gaat om grote politieke gebeurtenissen die westerse politieke belangen bedreigen. Wanneer het conflict politiek tijdelijk minder van belang is of de crisis afneemt, neemt de media-aandacht ook af.

Ook bij het conflict in Darfur kan men diezelfde afname in media-aandacht zien. Zo zegt Tirana Hassan, woordvoerster van Amnesty, in het Nederlands Dagblad[2] over de recente oorlogsmisdaden: “Dit zijn dezelfde oorlogsmisdaden als die in 2004 in Darfur plaatsvonden. Het enige dat sindsdien is veranderd, is dat de wereld niet eens meer toekijkt.”

Volgens Wa’Njogu is er een verband tussen het gebrek van media-aandacht voor Afrika en wat de regering belangrijk vindt. Als de regering ergens minder aandacht aan besteedt, dan zullen de media er ook minder aandacht aan besteden.

Aan de ene kant onderneemt de internationale gemeenschap acties die aantonen dat het conflict van Darfur voor hen van belang is. Zo meldt Trouw[3] dat het Internationaal Strafhof in Den Haag al in 2009 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Soedanese president Omar Al-Bashir. Het Strafhof wil hem vervolgen voor oorlogsmisdaden in Darfur,maar Al-Bashir is tot nu toe nog niet uitgeleverd.

Aan de andere kant weerhouden Al-Bashirs oorlogsmisdaden de Europese Unie er niet van om te onderhandelen met de Soedanese president. Volgens NRC.next ontvangt Al-Bashir  fondsen van de EU om vluchtelingen die via Soedan naar Libië en vanuit daar naar Europa trekken, te stoppen. Daaruit zou je kunnen concluderen dat het conflict in Darfur minder van belang is voor het Westen en daardoor minder media-aandacht krijgt.

[1] Wa’Njogu, John Kiarie. “Representation in the Western Media: Challenges and Opportunities.” International African Seminars: Media and Identity. Ed. Kimani Njogu en John Middleton. Edinburg: Edinburg U Press, 2009. 76-83. Print.

[2] https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/sudan-zet-gifgas-in-tegen-burgers.2149944.lynkx

[3]  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4386563/2016/09/30/Doden-in-Darfur-bij-chemische-aanval.dhtml  €