Het handelen van agenten in specifieke situaties wordt in de media steeds vaker negatief beoordeeld. Met name het gebruik van geweld door de politie wordt door outsiders vaak als onterecht beschouwd of onrechtmatig uit verhouding. Agenten zouden veel te hardhandig actie ondernemen, maar hoe kijkt de politie hier zelf eigenlijk tegenaan?

In juni 2015 is de Arubaan Mitch Henriquez om het leven gekomen doordat agenten een nekklem toepasten die leidde tot zijn zuurstofgebrek. De agenten waren in dit geval de boosdoeners, omdat zij volgens de Rijksrecherche niet goed hadden gehandeld. Hetzelfde lot leek weggelegd voor Rishi Chandrikasing die in november 2012 werd doodgeschoten door een agent van de politie Haaglanden. Het Openbaar Ministerie had de agent destijds moord en doodslag ten lasten gelegd.

Willem de Bruin is hoofdagent en hondengeleider binnen de politie-eenheid Den Haag. De Bruin komt met veel geweldsincidenten in aanraking. “Vaak verschijnt er een filmpje op internet waarin niet het hele verhaal wordt geschetst. Filmpjes worden met grote regelmaat gemanipuleerd. Hier zouden het OM en de politie beter naar moeten kijken. Personen die onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen worden doorgaans sneller met geweld aangehouden, anders zijn zij niet aan te houden. Dan moet je dus harder optreden, maar de media krijgt deze achtergrondinformatie vaak niet mee.”

De Bruin heeft bij hemzelf of zijn collega’s nooit eerder meegemaakt dat er excessief geweld tegen verdachten werd gebruikt. “De politie handelt de-escalerend: reageert altijd terughoudend, maar als er toch geweld moet worden gebruikt dan gebeurt dit proportioneel. Kortom, niet meer geweld dan nodig is. Daarbij bestaat het geweld negen van de tien keer uit het onder controle brengen van een verdachte met onze aangeleerde Integrale Beroepsvaardigheden Technieken (IBT). Heel vaak komen alleen de slachtoffers van geweld in het nieuws, maar niet de agenten die tijdens een aanhouding of incident gewond raken. Er ontstaat dus eenzijdige beeldvorming vanuit het perspectief van het slachtoffer.”

Bovendien stelt De Bruin dat de politietop zich wel wat steviger achter zijn personeel mag scharen. “Als je naar de actualiteitenprogramma’s kijkt, zie je de politietop geen stelling innemen. Sterker nog, de top slaat door naar de andere kant en neemt het niet genoeg op voor het personeel.” Volgens De Bruin delen vrijwel al zijn collega’s diezelfde mening.

Excessen in zaken als Henriquez en Chandrikasing zijn de realiteit, maar het geweldgebruik door de politie is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven. In de periode 2010-2013 ging het om 14.000 geweldsregistraties, in 2014 om 10.745 en in 2015 waren er 10.233 registraties bekend. Het is lastig te voorspellen hoe het gebruik van geweld door de politie zich zal ontwikkelen. De Bruin hoopt in ieder geval met een tegengeluid het vertrouwen in de politie bij het volk terug te winnen.