Wilders op de voorpagina

 

Wilders op de voorpagina René Gademann Code: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ CC BY NC ND
Wilders op de voorpagina
René Gademann

De rechtszaak rond om de Marokkanen uitspraak van Wilders heeft veel stof doen opwaaien. De zaak is veelvuldig in het nieuws geweest en is van veel verschillende kanten belicht. Of lijkt dit maar zo? De zaak was na het laatste woord van Wilders op 24 november voorpaginanieuws voor de Volkskrant, het AD, De Telegraaf, NRC Next en BN De Stem. Door middel van de Frame-O-Meter bekijken we of de berichtgeving hierover geframed was.

 

Voorpagina BN De StemFrame-O-Meter

BN De Stem

BN De Stem opent de krant op 24 november met het mogelijke gevaar van kerncentrales. Naast dit nieuws staat een kolom die ongeveer de helft van de lengte van de krant beslaat met het nieuws over Wilders. De kop is: ‘Wilders: ik mag niet zwijgen’. Erboven staat ‘Emotioneel én politiek pleidooi’. Het is de grootste kop van de voorpagina en de enige in vette letters. Er is geen foto bijgeplaatst. De kop zelf is een letterlijke quote van Wilders.

Je kunt stellen dat hierdoor geen framing aanwezig is omdat het door Wilders zelf gezegd is. Wel is er bewust gekozen om een specifieke uitspraken te gebruiken als kop waardoor er wel framing aanwezig is. De streamer boven de kop is daarentegen veelzeggender. Door het een emotioneel én politiek pleidooi te noemen zijn er kwalificerende woorden gebruikt om het pleidooi van Wilders te duiden. De krant speelt hiermee in op de emotie van de lezer. De Frame-O-Meter slaat dan ook uit naar oranje.

Voorpagina VolkskrantFrame-O-Meter

 

De Volkskrant

De Volkskrant opent de krant met het nieuws over de rechtszaak van Wilders. Een derde van de voorpagina gaat over Wilders. Er staat een grote foto van Wilders in de rechtbank, die meteen de aandacht trekt. Onder de foto staat de kop: ‘Krijgt hij straf?’. Hieronder staat; “Als u mij veroordeelt, veroordeelt u half Nederland; betoogde Geert Wilders gisteren voor de rechtbank. De rechters moeten nu bepalen of de PVV-leider strafbaar is. Wat zijn de dilemma’s?’. Het is de grootste kop van de pagina en mede door de foto wordt er op de voorpagina het meeste ruimte aan het nieuws over Wilders gegeven.

De kop zelf ‘Krijgt hij straf?’ lijkt objectief, maar door het woord straf komt het toch sturend over. Er staat niet wordt hij bestraft of veroordeeld maar krijgt hij straf. Hierdoor lijk de rechterlijke macht niet serieus te worden genomen. Ook impliceert de kop dat Wilders als een klein kind wordt behandeld. In de tekst onder de kop staat een letterlijke quote van Wilders. Ook hier is weer specifiek voor deze quote gekozen. Het woord’ betoogde’ geeft ook een andere lading aan de quote. Als lezer krijg je hier gelijk een beeld bij van de manier waarop Wilders sprak in de rechtbank. Op de foto is Wilders de enige die staat en omdat de foto van onderaf genomen is lijkt hij heel groot. De blik op zijn gezicht is enigszins vermoeid en geïrriteerd wat ook geïnterpreteerd kan worden als het niet serieus nemen van de rechterlijke macht door Wilders.

Door de keuze van de kop is er sprake van framing. Door de woordkeuze van het woord straf wordt een lading meegegeven waar een mening in schuilt. Ook de fotokeuze draagt hieraan bij. De Frame-O-Meter geeft dan ook rood aan. Er is wel degelijk sprake van framing.

Voorpagina TelegraafFrame-O-Meter

De Telegraaf

De Telegraaf opent de krant op 24 november met nieuws over extremisme. Dit is de grootste kop van de voorpagina en ook als enige dik gedrukt. Het nieuws over Wilders neemt wel een pontificale plaats in op de voorpagina door een foto die de hele breedte van de voorpagina in neemt en ongeveer een kwart van de lengte. De kop bij het nieuws over Wilders is: ‘Het laatste woord’. Dit alles in witte hoofdletters. De foto bij het nieuws is een foto van Wilders in de rechtbank met zijn advocaten naast en achter hem. De foto is van dichtbij en iets van onderen genomen. Hierdoor heeft de lezer het gevoel alsof Wilders hem recht aan kijkt.

In zowel de woordkeuze als in de keuze voor de foto is geen sprake van framing. Het pleidooi van Wilders was ook letterlijk het laatste woord van de rechtszaak. De foto geeft een beeld weer van Wilders in de rechtszaak zoals hij er in alle waarschijnlijkheid tijdens zijn gehele pleidooi bij heeft gezeten. De Frame-O-Meter blijft groen.

schermafbeelding-2016-12-07-om-13-42-30Frame-O-Meter

NRC Next

NRC Next opent de krant op 24 november met nieuws over Thanksgiving en de Amerikaanse verkiezingen. In een kolom aan de zijkant staan drie foto’s, waarvan  één van Wilders met de volgende tekst erbij: ‘Wilders-zaak: de PVV-leider had het laatste woord’. De foto trekt redelijk de aandacht omdat het de enige persoon op de voorpagina is. De kop en foto over Thanksgiving is daarentegen dermate veel groter dat het duidelijk is dat dit het belangrijkste nieuws is.

De kop bij de foto is vrij objectief en kent geen kwalificerende woorden. Ook de foto waarop Wilders aan zijn stropdas trekt is vrij emotieloos. Je zou als lezer nog kunnen interpreteren dat hij zich op de foto klaar maakt voor zijn laatste woord maar daar wordt verder geen oordeel over gegeven. De Frame-O-Meter is dan ook groen. Er wordt niet geframed. 

 schermafbeelding-2016-12-07-om-13-42-10Frame-O-Meter

AD

Het AD opende op 24 november met het nieuws over de rechtszaak van Wilders. Het nieuws beslaat een derde van de voorpagina. Ook is de kop de grootste van de pagina evenals de bijbehorende foto. De kop luidt als volgt: ‘Hij kwam toch nog: voor het laatste woord én een waarschuwing’. ‘Het laatste woord’ is in de kop dik gedrukt en groter dan de rest van de zin. Op de foto is Wilders in de rechtbank afgebeeld met naast hem zijn advocate en een agent. Zelf heeft hij zijn handen achter zijn rug en kijkt hij bedenkelijk naar boven.

De zin ‘Hij kwam toch nog: voor het laatste woord en een waarschuwing’ is vrij suggestief en subjectief. Met hij kwam toch nog, wordt meteen ook gezegd dat hij hiervoor niet aanwezig was. Bovendien spelen ze met de woordkeuze voor een waarschuwing, in op de emoties van de lezer. Ze zeggen niet welke waarschuwing of voor wie of aan wie waardoor er en climax ontstaat. De foto zelf, genomen van gelijke hoogte, geeft een redelijk objectief, emotieloos beeld weer van Wilders in de rechtbank. Door de aanwezigheid van een beveiliger geeft de foto aan dat het een serieuze zaak is.

Door de suggestieve woordkeuze en het inspelen op de emoties van de lezer slaat de Frame-O-Meter oranje uit.

 

Conclusie

De kranten scoren zeer uiteenlopend op de Frame-O-Meter. Waar De Volkskrant zeer hoog scoort, scoort NRC Next juist zeer laag. Wel valt op dat hoe meer ruimte er op de voorpagina wordt besteed aan de zaak Wilders, hoe meer er sprake is van framing. De foto’s waren bij drie van de vier kranten met foto niet framend. Bij De Volkskrant was dit wel het geval. Dit komt met name door het perspectief vanwaaruit de foto genomen is. De kop is bij drie van de vijf kranten framend. Alleen bij NRC Next en De Telegraaf is dit niet het geval.

 

Bron foto: https://www.flickr.com/photos/bw14/4502348261/in/photolist-7RRHha-faVFeV-JygAP-JygAc-4Gp8Zr-pseDsT-cPqe33-bpPCuC-fnZavt-3W8dV8-hCLNTJ-foerCA-foerD5-fnZbaP-4cjCfD-4cjC3i-JygAD-JygAi-JygAr-7w9KnF-s8YjTG-rc7FoW-fYZTPL-rc7sHf-s97LpP-rPMAp6-4coAx1-4coAMj-b8miKD-4Gp93r-4cjCvk-mPstFa-8cFfAc-4coBWL-4cozJ3-8Qjepd-4cjAQi-8rpcbk-4cjB7v-72sMBh-89yowT-rRxw41-8yF93v-rcjmED-s6PNJ5-s94qs6-8G8Jom-s6PQTf-pJEad6-P6xTN

 

Code: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

CC BY NC ND