Op maandag 30 november zijn 150 wereldleiders bij elkaar gekomen in Parijs voor de start van de klimaattop 2015. Deze bijeenkomst duurt tot en met 11 december en vindt plaats in Parijs.

De wereldleiders moeten in twaalf dagen tijd een nieuw akkoord bereiken dat de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoveel mogelijk moet beperken en klimaatverandering moet voorkomen. Eerdere bijeenkomsten van de klimaattop leidden tot onenigheid tussen grote spelers als de Verenigde Staten, China, India, Europa en ontwikkelingslanden. De vraag is dan ook of het dit jaar wel gaat lukken om tot een akkoord te komen…

NRC HandelsbladHet NRC Handelsblad kopt op 1 december, een dag na de start van de klimaattop, met de titel: ‘Elk wispelturig land kan klimaatpact torpederen’. Deze titel suggereert al dat het volgens het NRC niks gaat worden met de klimaattop 2015. Het lijkt  alsof elke beslissing die de klimaattop maakt aan een zijden draadje hangt, omdat elk land het vervolgens weer onderuit kan halen. Vooral de woorden ‘wispelturig’ en ‘torpederen’ zorgen hier voor het frame. Het gebruik van ‘torpederen’ neigt erg naar sensatielust.

De ondertitel is al wat neutraler, namelijk: ‘Na machtswisseling kan klimaatbeleid van landen radicaal omslaan. Dat is lastig.’ Maar het NRC Handelsblad laat ook hierin blijken dat zij niet geloven in een nieuw akkoord.

Op de foto bij dit artikel staat een Chinese vrouw met een mondkapje. Dit verwijst naar het smogprobleem in Peking. In deze stad werd op 30 november, dezelfde dag als de start van de klimaattop, code oranje afgegeven vanwege aanhoudende zware smog. Het bijschrift van deze foto luidt dan ook: ‘Een Chinese vrouw draagt een mondkapje tegen de zware smog in de hoofdstad Beijing. De Chinese leider Xi zei gisteren op de klimaattop in Parijs met de VS de leiding te willen nemen in het klimaatdebat.’

VolkskrantDe Volkskrant kopt met een citaat van Obama: ‘Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen’. Onder dit citaat staat het volgende: ‘Nooit eerder waren 150 wereldleiders bijeen om over één onderwerp te spreken. Voor de opwarming van de aarde kwamen ze naar Parijs met beloften en onheilstijdingen. Hun teams hebben ‘elf korte dagen’ van onderhandelingen voor de boeg. Miljardairs als Bill Gates leggen alvast miljarden op tafel. Maar waarom is zoiets als een CO2-belasting onhaalbaar?’

Op de bijbehorende foto zijn een aantal wereldleiders te zien die aanwezig zijn bij de klimaattop. Het onderschrift hierbij is: ‘Staatshoofden, regeringsleiders en VN-chef Ban Ki-moon nemen maandag het woord op de eerste dag van de 21e Conference of the Parties, de klimaattop COP21 in Parijs.

Al deze elementen wijzen erop dat ook de Volkskrant sceptisch is over een goede afloop van de klimaattop op 11 december. De Volkskrant wil vooral aanduiden dat het vreemd is dat zoveel wereldleiders het niet eens kunnen worden over één simpel onderwerp. vooral de zin ‘Maar waarom is zoiets als een CO2-belasting onhaalbaar?’ laat dat zien. De foto voegt daad bij woord omdat er zoveel mensen staan afgebeeld die het kennelijk niet eens kunnen worden.

Nederlands Dagblad‘Veel woorden, nu de daden nog’, kopt het Nederlands Dagblad kort en krachtig. Onder de kop staat: ‘De uitstoot aan woorden overschrijdt elke denkbare luistergrens. Op de openingsdag van de grote klimaattop spreken 150 leiders van 195 landen. De hoogste concentratie aan retoriek ooit gemeten.’ Vooral de eerste zin van deze tekst duidt op framing. Hierin suggereert het Nederlands Dagblad dat er veel te veel woorden worden vuilgemaakt aan de plannen van de klimaattop, en dat dat het lastig maakt om er goed naar te luisteren.

Het beeld bij dit artikel is neutraal. Het is een foto waarop alle wereldleiders van de klimaattop bij elkaar staan. Deze wereldleiders zullen allemaal spreken gedurende de elf dagen, dit zorgt dus voor veel woorden. Het Nederlands Dagblad maakt duidelijk dat zij klaar zijn met het luisteren naar ‘de uitstoot van woorden’ en actie willen zien van de klimaattop. Het Nederlands Dagblad doet geen uitspraak over de uitkomst van de klimaattop, maar laat wel doorschemeren dat zij niet erg positief tegenover de klimaattop staat. We kunnen dus concluderen dat er sprake van framing is, maar op een gematigde wijze.

trouwTot slot Trouw, deze krant kopt ‘Klimaattop ademt sfeer van urgentie’. In tegenstelling tot de voorgaande drie kranten is dit een erg neutrale kop. De ondertitel luidt: ‘Alle staatshoofden willen een scherp en bindend akkoord’. Op de foto zijn Obama en de president van China, Xi Jinping, te zien. Op het bijschrift staat: ‘De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping hebben in Parijs gezegd dat zij willen samenwerken om de klimaattop tot een succes te maken.’

Het lijkt er dus op dat Trouw positief gestemd is over een goede afloop van de klimaattop. Dat blijkt ook uit de eerste zin van het artikel: ‘Gemeten naar de verklaringen van 150 regeringsleiders en staatshoofden gisteren in Parijs, kan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties haast niet mislukken.’ Trouw heeft er dus vertrouwen in dat de wereldleiders snel tot een nieuw akkoord gaan komen in Parijs.

Conclusie

Al met al kunnen we concluderen dat NRC Handelsblad, de Volkskrant en het Nederlands Dagblad  weinig vertrouwen hebben in een goede afloop van de klimaattop op 11 december. Deze mening wordt ook sterk geframed in de kranten. NRC Handelsblad en de Volkskrant doen dit vooral met suggestief woord- en beeldgebruik. Het Nederlands Dagblad is vergelijking met deze twee kranten iets minder framend, maar ook het woordgebruik van deze krant probeert de lezer een negatief beeld van de klimaattop aan te praten. De enige krant die wel gelooft in een goede afloop van de klimaattop is de Trouw. Uit zowel het woord- als beeldgebruik blijkt dat de Trouw van mening is dat de klimaattop snel tot een nieuw akkoord zal komen in Parijs.