Ondanks dat koningin Máxima kampt met een nierbekkenontsteking, is zij aanwezig op het staatsbanket in Peking op maandagavond 26 oktober. Het Leidsch Dagblad, Algemeen Dagblad en De Telegraaf openen dinsdag 27 oktober met dit nieuws. Hoe wordt dat geframed?

Leidsch Dagblad

LD VPLD T‘Máxima koortsig maar stralend als altijd’, kopt het Leidsch Dagblad. De koningin wordt aangesproken met enkel haar voornaam en dit maakt de kop persoonlijk. De kop impliceert dat Máxima áltijd stralend is en dat dit een onbesproken feit is, terwijl er wellicht ook momenten zijn te bedenken waarop onze koningin iets minder stralend is. In de bijbehorende tekst onder de foto wordt nadruk gelegd op bewonderenswaardige karaktertrekken van de koningin: zij ‘laat zich niet kennen’ en zit ‘stoer’ aan het banket.

Op de gekozen foto zit Máxima aan het staatsbanket in Peking – er zijn geen andere personen te zien. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat zij alleen aan deze grote tafel zat. Het is onduidelijk of de afbeelding is uitgesneden en er eerst wellicht meerdere personen op de foto stonden. Op de foto kijkt Máxima vragend, zelfs een beetje zorgelijk, de camera in. In tegenstelling tot de andere kranten, waar Máxima lachend en met een glas wijn in haar handen afgebeeld staat, lijkt zij het op deze foto niet erg naar haar zin te hebben op het staatsbanket.

Algemeen Dagblad

AD VPAD TAlgemeen Dagblad heeft gekozen voor twee foto’s en een lange kop. De kop is groot en in het midden van de voorpagina gedrukt: ‘Koningin Máxima is ziek, maar aan het banket in China schittert zij alsof er niets aan de hand is’. Het woord ‘schittert’ is groter en schuingedrukt, waardoor hier duidelijk de nadruk op gelegd wordt. Het is niet zo belangrijk dat de koningin ziek is, het belangrijkste is dat zij op het banket schitterde. Daarnaast laat de kop weten dat Máxima schittert alsóf er niks aan de hand is. Er is dus wel iets aan de hand, maar onze koningin kan goed acteren.

Er zijn twee foto’s van Máxima te zien waarop twee verschillende kanten van haar worden belicht. Op de eerste foto moet de koningin net niezen, waarmee de foto aansluit op het eerste deel van de kop: koningin Máxima is ziek en deze foto is het bewijs. De ietwat oncharmante afbeelding toont de menselijke kant van de koningin; ook zij kan ziek worden. De foto onder de kop toont echter de statige koningin bij het staatsbanket waar ‘zij schittert alsof er niks aan de hand is’, iets wat nog duidelijker wordt gemaakt door het glas wijn in haar hand.

De Telegraaf

Tel VPTel T‘Máxima toch van de partij’, is in De Telegraaf te lezen. Hiermee impliceren ze dat het niet zeker was of Máxima aanwezig zou zijn bij het staatsbanket, maar dat ze uiteindelijk toch is gekomen. Feit is dat ze eerdere onderdelen van het staatsbezoek heeft moeten laten schieten vanwege haar nierbekkenontsteking, dus de kop is in dat logisch. Ook hier wordt de koningin met haar voornaam aangesproken, en de woordkeuze ‘van de partij’ (in plaats van bijvoorbeeld ‘aanwezig’) maken de kop persoonlijk. De Telegraaf bericht als enige van de geanalyseerde kranten niet over het ziek zijn van de koningin, of over haar schitterende/stralende verschijning op het banket in de kop.

De Telegraaf en AD hebben dezelfde foto gebruikt voor de berichtgeving, de boodschap van deze foto is anders. De Telegraaf heeft op haar voorpagina in tegenstelling tot AD er geen foto bijgevoegd waarop Máxima ziek lijkt. Op de foto zien we Máxima lachend met een glas wijn in haar handen. De foto geeft geen verdere uitleg over waarom de koningin wellicht niet aanwezig zou zijn op het banket.

 

Oordeel

De kop van het Leidsch Dagblad impliceert dat onze koningin stralend zoals altijd op het banket aanwezig was. Dit is een waardeoordeel: het overtuigt de lezers ervan dat Máxima altijd stralend is. De foto toont Máxima alleen en met een vragende blik in haar ogen. Het stuurt de boodschap naar de lezers dat de koningin het wellicht niet naar haar zin had op het staatsbanket. Daarom scoort de voorpagina van het Leidsch Dagblad hoog op de framingthermometer.

Het grote en schuingedrukte woord ‘schittert’ op de voorpagina van het Algemeen Dagblad legt een grote nadruk op de verschijning van de koningin. Begeleid met de foto’s, waar Máxima op de ene is afgebeeld terwijl ze moet niezen en op de andere lachend met een glas wijn op het banket, geeft de lezers het gevoel dat onze koningin iets knaps heeft bereikt met het verschijnen op het banket. Daarom scoort de voorpagina van het AD hoog op de framingthermometer.

De kop van De Telegraaf is redelijk neutraal. Er wordt geen oordeel gegeven aan de verschijning van de koningin of besproken dat zij ziek of koortsig was. Echter door het gebruik van enkel de voornaam van de koningin krijgt de titel een persoonlijk tintje. Daarnaast geeft het woordje ‘toch’ aan dat het verrassend was dat Máxima op het banket aanwezig was. Daarom scoort de voorpagina van De Telegraaf gemiddeld op de framingthermometer.