Amerika was de afgelopen maanden in de ban van twee personen: Hillary Clinton en Donald Trump. De strijd was hevig en in de nacht van 8 op 9 november won Trump de verkiezingen van Amerika. De Telegraaf, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en Het Parool openden op 10 november met dit wereldnieuws. Hoe werd dit geframed? Door middel van de Frame-O-Meter zoeken we het uit!

 De Telegraaf

Boze stem wint

telegraaf-voorpaginathermometer-hoog

Het bericht over Trump in De Telegraaf neemt de hele voorpagina in beslag en springt daardoor in het oog. Op de foto is een close-up van Trump met een gebalde vuist in de lucht. De tekst is behoorlijk dubieus. De kop ‘Boze stem wint’ staat in grote, dik gedrukte kapitalen op de voorgrond. Aan de ene kant impliceert het dat de stem van de burgers, die boos zijn over de huidige stand van zaken in Amerika, heeft gewonnen. Aan de andere kant insinueert het dat de –letterlijke- boze stem van Trump heeft gewonnen. Lezers kunnen dit op hun eigen manier interpreteren. De Telegraaf heeft er echter voor gekozen om een foto van Trump achter de tekst te plaatsen waardoor het meer lijkt te gaan over de boze stem van Trump dan over de onvrede van de Amerikaanse burgers. Hierdoor probeert De Telegraaf de lezers een bepaalde kant op te sturen. Verder staat er nog in kleine letters ‘Clinton treurt, maar: ‘geef Trump een kans’. Een reactie van Clinton op Trump die zegt dat ‘men Trump een kans moet geven’ straalt wel een wat meer positief daglicht over Trump.

De Telegraaf scoort hoog op de Frame-O-Meter. De combinatie van de kop ‘boze stem wint’ en een foto van Trump impliceert dat de boze stem van Trump wint. Aan de andere kant zou het ook kunnen insinueren dat de stem van de boze burgers wint. Maar wie zegt dat alle burgers boos zijn? De lezers van de telegraaf mogen zelf beslissen. Met het woord ‘boos’ wordt er sterk geframed. Boos is een negatieve emotie. In dit geval wordt boos gekoppeld aan de heer Trump waardoor het bericht dus sterk geframed is. De Telegraaf koppelt op deze manier een negatief woord aan de aanstaande president van de Verenigde Staten.

De Volkskrant

De Trumpschok

volkskrant-voorpagina-10-novgemiddeld

Ook de Volkskrant opent op 10 november met het nieuws over aanstaand president Donald Trump. Het bericht neemt ongeveer de hele pagina in beslag en is daardoor niet te missen. Op de foto staat een zelfvoldane Trump afgebeeld met een wijzende vinger. Hij draagt een pet met zijn slogan ‘make America great again’. Als kop staat er in koeienletters bij: ‘De Trumpschok’. Als ondertitel wordt er vermeld: ‘Donald Trump heeft de gevestigde orde verslagen. Nu kan hij het land naar zijn hand zetten, wat kunnen de Amerikanen en de wereld van hem verwachten?’ Het woord ‘Trumpschok’ is een nieuw ontworpen woord dat veel door de media gebruikt wordt. Met de kop impliceert de Volkskrant dat het een grote schok is dat Trump president is geworden. ‘Het land naar zijn hand zetten’ is subjectief, omdat insinueert dat Trump alles precies op zijn eigen manier wil hebben en zich niks aantrekt van anderen terwijl de vraag ‘Wat kunnen de Amerikanen en de wereld verwachten’ eigenlijk precies de strekking van het nieuws geeft, namelijk: wat kunnen we verwachten van Trump? De foto is behoorlijk imponerend omdat het lijkt of Trump rechtstreeks naar je wijst. Met de foto wordt ingespeeld op de emoties van de lezer.

De Volkskrant scoort gemiddeld op de Frame-O-Meter. De foto en de kop zijn geframed, maar een deel van de ondertitel geeft precies de strekking van het nieuws aan. De foto is behoorlijk imponerend en speelt daardoor in op de emotie van de lezer, vooral in combinatie met de kop. De ondertitel zwakt de mate van framing af omdat er vrij objectief de vraag wordt gesteld wat we van Trump kunnen verwachten. 

NRC Handelsblad

26 vragen over de winst van Trump

voorpagina-nrcthermometer-hoog

NRC Handelsblad opent het nieuws met de kop ’26 vragen over de winst van Trump’. Op de foto –die erg donker is- staan protesterende Amerikanen afgebeeld. Het bericht neemt de helft van de pagina in beslag. De andere helft van de pagina wordt ook gedekt met een bericht over de verkiezingsuitslag. Met de kop ’26 vragen’ impliceert het handelsblad dat er veel vragen opdoemen rondom de winst van Trump en dat het dus eigenlijk een schok is dat hij heeft gewonnen. De kop is daarmee erg subjectief en speelt in op de emotie van de lezer doordat het alleen maar vragen oproept en geen harde feiten geeft. Het bericht krijgt nog een subjectiever tintje door de foto. Het laat zien dat de Amerikanen het niet eens zijn met de uitslag. De foto speelt ook erg in op de emotie van de lezer. De Amerikanen op de foto zijn woedend en hebben grove teksten op hun protestbordjes staan.

Het artikel van NRC Handelsblad is sterk geframed. Het laat zien dat er onvrede heerst en dat de winst van Trump veel vragen oproept bij zowel Amerikanen als de rest van de wereld. De foto speelt sterk in op de emotie van de lezer doordat er protesterende Amerikanen worden afgebeeld.

Trouw

En nu de verzoening

voorpagina-trouwgemiddeld

Trouw wijdt de hele pagina aan de winst van Trump. De aanstaande president staat groot en met een vuist in de lucht afgebeeld, met als kop: ‘en nu de verzoening’. De kop is dubieus. Trouw zegt eigenlijk met de kop dat er maanden ruzie is geweest, maar dat de strijd gestreden is. Nu moet er verzoening komen tussen Trump en de burgers en tussen Amerika en de rest van de wereld. De krant impliceert hier mee dat er hard moet worden gewerkt om de relatie tussen partijen te verbeteren omdat deze relatie op voorhand al slecht is. De tekst daaronder is objectief: ‘Trump in het Witte Huis’ geeft precies de strekking van het nieuws aan: namelijk dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen en daarbij zijn intrek doet in het Witte Huis.

Trouw scoort gemiddeld op de Frame-O-Meter. Met de kop ‘En nu de verzoening’ speelt Trouw in op de emotie van de lezer door te zeggen dat het nu tijd is om de strijdbijl te begraven en we moeten gaan werken aan de relatie met de presidentskandidaat. Trump wordt hiermee in een slecht daglicht gezet omdat de krant er vanuit gaat dat we moeten werken om de relatie op te bouwen, de relatie is er niet vanzelf. Door de onderkop: Trump in het Witte Huis’ wordt het nieuws iets objectiever omdat het de strekking van het nieuws duidelijk weergeeft. Ook de foto is vrij neutraal.

Het Parool

Gissen naar de koers van Trump

voorpagina-paroolthermometer-hoog

Het bericht over Trump in Het Parool beslaat de hele voorpagina. De kop ‘Gissen naar de koers van Trump’ is redelijk subjectief. Door het woord ‘gissen’ te gebruiken kan er twijfel ontstaan bij lezer. De daaropvolgende zin ‘Wat moeten we aan met Donald Trump?’ is ook redelijk subjectief en speelt in op de emotie van de lezer. De foto is erg subjectief. Er wordt een man met een verscheurde Amerikaanse vlag afgebeeld. Hier impliceert Het Parool mee dat Amerika is verscheurd na de uitkomst van de verkiezingen en dat speelt in op de emotie van de lezer. De rest van de lead gaat over hoe de rest van de wereld om moet gaan met de nieuwe leider. Ook dit is erg subjectief. Er wordt niet gesteld dát we om moeten gaan met de nieuwe leider, maar hóé. ‘De wereld, vooral Europa, worstelt met de vraag hoe om te gaan met de nieuwe leider’. Het woord worstelen is vrij negatief.

Het Parool scoort hoog op de Frame-O-Meter en dat komt vooral door de foto. Maar ook de kop is geframed. Gissen is een negatief woord en de vraag ‘Wat moeten we aan met Donald Trump’ impliceert dat we ons eigenlijk geen raad weten, maar dat we het er maar mee moeten doen. De lezers worden door dit artikel in een bepaalde richting gestuurd.

Conclusie

De vijf kranten scoren allemaal gemiddeld tot hoog op de Frame-O-Meter. Niet heel verrassend, als je bedenkt dat vrijwel heel Nederland dacht dat Clinton er met de buit vandoor zou gaan. Wat opvalt is dat de kranten ongeveer dezelfde koers varen: weinig objectief nieuws, dezelfde soort berichtgeving en de kern van alle vijf de berichten is: Hoe kan Trump gewonnen hebben en wat moeten we met hem aan? Hierdoor wordt er behoorlijk ingespeeld op de emotie van de lezer en worden er ook veel waardeoordelen gegeven. Zo bericht de Telegraaf dat de ‘boze stem wint’. Maar is dit de boze stem van Trump? Of de boze stem van de burger? Het woord boos stuurt ons ook een bepaalde richting in: boos is een negatief emotie en –volgens De Telegraaf- onlosmakelijk verbonden aan de nieuwe president van de VS. Volgens Trouw is het tijd voor verzoening met de nieuwe president. Trouw gaat ervan uit dat niemand het eens is met de nieuwe president terwijl er vast mensen in Nederland zijn die zich helemaal niet hoeven te verzoenen met Trump. De Volkskrant en Trouw waren relatief gezien de kranten met de minste framing. Het Parool, NRC en De Telegraaf zijn de kranten die het meest gebruik maakten van framing. Bij het Parool en NRC waren de foto’s erg geframed terwijl bij De Telegraaf de kop meer geframed is. Geen een van de kranten scoorden laag op de Frame-O-Meter.