De problemen in Mali zijn groot en de Nederlandse betrokkenheid ook. Maar wat weten we er nu nog van?

Op 17 maart 2015 kwamen in Mali twee Nederlandse militairen om toen hun helikopter neerstortte bij een schietoefening. Even was Mali weer in het nieuws. Nederland leefde mee met de families en vrienden van de omgekomen militairen en kreeg zo iets mee van de situatie daar. Kort na het tragische ongeval verdween Mali weer uit het mediabeeld.

VN-missie

Mali ligt in West-Afrika, heeft 15 miljoen inwoners en een geschiedenis met veel armoede en geweld. Toch was Mali tot 2012 een van de meest stabiele landen van Afrika. In maart 2012 vonden echter twee staatsgrepen plaats en vanaf dat moment werd Mali gezien als een zeer onstabiel land waar meerdere rebellengroepen banden met Al-Qaida hadden. Frankrijk greep in 2013 in, de Verenigde Naties (VN) startte in april 2014 een missie. Voor deze missie leverde Nederland ongeveer 450 militairen.

Het is de grootste missie waar Nederland op dit moment bij betrokken is. Bij andere missies zijn de aantallen geleverde militairen aanzienlijk kleiner. In Irak, Afghanistan en Bosnië-Herzegovina bijvoorbeeld zijn dit er respectievelijk 310, 100 en 3. Het aantal Nederlandse militairen in Mali houdt geen pas met de media-aandacht – of het gebrek daaraan.

Selectieve berichtgeving

De inval van Frankrijk in 2013 is goed gedocumenteerd en het helikopterongeluk in maart kwam in het nieuws. Daarnaast komt Mali slechts bij speciale gebeurtenissen (een minsterbezoek) of aanslagen in het nieuws.Toen vorige maand minister Koenders bij de Nederlandse militairen op bezoek ging in Mali, werd dat wel degelijk opgepakt door de NOS en NU.nl. Het nieuws ging echter vooral over het extra geld dat minister Koenders voor de missie uittrekt: op de situatie in Mali gaan media zelden in.

Nieuwswaarde gezocht

Maar hoe komt het dat er zo weinig over geschreven wordt? Wellicht heeft een trainingsmissie in Mali niet genoeg nieuwswaarde op het moment dat er in Irak Nederlandse F-16’s luchtaanvallen uitvoeren. Misschien zijn een half miljoen vluchtelingen sinds 2012 uit Mali er niet genoeg om in het nieuws te komen. Of zou het soms te goed gaan in Mali? Sinds de rustig verlopen verkiezingen in 2013 is het land relatief stabiel.

Het lijkt alsof Mali enigszins wordt ondergesneeuwd door andere instabiele landen met problemen en oorlogen. Mali krijgt niet de aandacht die het verdient. Er zijn 450 Nederlandse militairen in Mali en wie zij zijn, wat ze doen en hoe dat gaat, zijn onderwerpen waarover geschreven kan worden. Er is meer nieuws in Mali te vinden dan aanslagen, ministersbezoeken en helikopterongelukken. Om te beginnen de ruim 300 Nederlandse militairen.