‘Nieuws is nieuws wanneer de journalist vindt dat het nieuws is’, luidt een adagium dat vaak gebruikt wordt. Hoe bepalen journalisten wat nieuws is, en hoe rechtvaardigen zij dat? Zaman Vandaag is een van oorsprong Turkse krant. Welke keuzes maken zij in berichtgeving? Deze week: hoofdredacteur van Zaman Vandaag, Mehmet Cerit, voor het blok.

Welke doelgroep hebben jullie voor ogen bij Zaman Vandaag?

“Zaman Vandaag bestaat ongeveer tweeëneenhalf jaar. We zijn eerst begonnen met Turkse Nederlanders als doelgroep. Maar we maken nu een transformatie door. Er zijn in Nederland 1 miljoen moslims en 2,9 miljoen Nieuwe Nederlanders. We proberen ons nu meer op die groep te richten. Op den duur willen we een stem worden voor alle Nieuwe Nederlanders. Ze krijgen op dit moment nog te weinig een stem in de reguliere media. Door redacteuren met andere achtergronden binnen te halen, willen we hen die stem geven.”

Kiest u bewust voor journalisten die dezelfde opvattingen als u delen?

“Juist niet. Als we alleen maar dezelfde soort mensen binnenhalen, kunnen we maar een doelgroep bereiken. Wij willen een bredere doelgroep aanspreken. We hebben bijvoorbeeld een Marokkaanse redacteur. Zij heeft meer bereik binnen de Marokkaanse gemeenschap. Daarnaast schrijven alevieten, soennieten en mensen met andere religieuze overtuigingen ook voor onze krant. We kiezen bewust voor diversiteit. Een krant moet een platform zijn voor alle ideeën. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik te veel linkse schrijvers heb op dit moment. Ik zoek ook naar rechtse schrijvers, maar die heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.”

Jullie maken voornamelijk nieuws over Turkije. Hoe selecteren jullie het nieuws? Hoe bepalen jullie wat belangrijk is en wat niet?

“We hebben drie focuspunten. Ten eerste zijn dat de Nieuwe Nederlanders. Alle nieuws daarover krijgt brede aandacht. Daarnaast is de Islam een van onze focuspunten. We proberen dat heel breed te nemen. Dus bijvoorbeeld de vluchtelingenkwestie behandelen wij vanuit een Islamitische perspectief. Of wat zegt de Islam bijvoorbeeld over orgaandonatie? Als derde focuspunt schrijven we over nieuws uit Turkije en Marokko. Dus aan de hand van onze focuspunten selecteren wij het nieuws.”

Zaman Vandaag verschijnt maar één keer in de week. Wat voor moeilijkheden brengt dit met zich mee?

“Dat brengt inderdaad moeilijkheden met zich mee. We kunnen de actualiteit niet altijd even goed bijbenen. Daarom proberen we vaker achtergrondverhalen te publiceren. Daarnaast hebben we een website. Die kunnen we natuurlijk wel elke dag updaten. Daar plaatsen we dan dagelijks het laatste nieuws. Ook daar maken we keuze uit het nieuws, op basis van onze drie focuspunten.”

In uw krant worden vaak kritische artikelen geplaatst over de overheid in Turkije. Neemt u als hoofdredacteur maatregelen om ervoor te zorgen dat het nieuws niet te gekleurd is?

“We zijn kritisch, dat klopt. We zijn kritisch tegen ondemocratische handelingen van de Turkse overheid en tegen de onderdrukking van persvrijheid. We proberen het gehele beeld te laten zien, dus alle kanten van het verhaal. Dit zorgt ervoor dat ook minder leuke kanten belicht worden, maar dat is journalistiek. Heel veel Turkse mensen zijn niet blij dat we dit in het Nederlands publiceren. Ze noemen ons landverraders. We hebben als krant natuurlijk wel een kleur. Zoals iedere krant dat heeft. Maar we proberen ondanks onze kleur toch objectief te blijven. Ik vraag de journalisten altijd om de bronnen. We letten er extra op om binnen de feiten te blijven.”