Tijdens en na Amsterdam Dance Event (ADE) is er nogal wat kritiek ontstaan op de berichtgeving over het evenement. Zo stond er in de Volkskrant een groot opiniestuk dat stelde dat ADE veel te negatief is belicht en vond 3voor12 dat ‘de meeste kranten en tv-programma’s het alleen maar over drugsproblematiek’ hadden. Het Parool is een op Amsterdam gerichte krant en berichtte het meest over ADE. Welke keuzes zijn daarbij gemaakt? Deze week: Vincent Smits, redacteur bij Het Parool.

De Volkskrant en 3voor12 van de VPRO waren een stuk enthousiaster over ADE dan Het Parool. Waarom hebben jullie voor een negatieve invalshoek gekozen?

“Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik heb mij geërgerd aan 3voor12 dat stelde dat alleen de Volkskrant en NRC op een goede manier over Amsterdam Dance Event (ADE) hebben bericht. Wij hebben geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de situatie in Amsterdam tijdens ADE. Dat volledige beeld betekent dat we zowel de mooie als de vervelende kanten van het dansfeest moeten belichten. Waar jij waarschijnlijk op doelt, is het nieuws over ADE dat bij ons op de voorpagina stond (‘Druk, maar ook agressief ADE’, Het Parool 19 oktober, red.). Over die kop kun je discussiëren. Die kop betekent niet dat we een negatieve invalshoek hebben gekozen. Afgezien van dat bericht op de voorpagina hebben we ook heel veel artikelen geschreven die ADE op een positieve manier belichten, zoals interviews met dj’s.”

De kop op de voorpagina zoomt in op wat niet goed gaat …

“Mensen die niet veel van het festival afweten en ADE horen, zeggen al heel snel iets over drugsgebruik, zeker na de drie vermoedelijk aan drugs gerelateerde doden van vorig jaar. Bovendien hebben wij van de politie signalen binnengekregen dat er in de stad enkele problemen waren. Ook ADE zelf zei dat de organisatie tussen instanties erg goed verliep, maar dat ze van de politie begrepen dat er wel degelijk vervelende dingen in Amsterdam zijn gebeurd. Dan kunnen wij niet anders dan ook aandacht geven aan de negatieve kanten van het evenement. Dat zegt echter niks over onze insteek, want wij staan er neutraal in.”

Is er bij de redactie overwogen om meer de nadruk te leggen op een andere invalshoek?

“We hebben voordat ADE begon een aantal vergaderingen gevoerd, waarin we bespraken wat en wie we wilden hebben zonder dat de berichten over de festiviteiten een overkill werden. Daar zijn onder andere de interviews met dj’s een uitvloeisel van. We hebben echter niet besproken met welke insteek we ADE zouden belichten.”

Past de berichtgeving rondom ADE bij het doel van de krant?

“Bij Het Parool vinden wij kunst en cultuur belangrijk. De dancescene valt daar ook onder. Wij schrijven bijvoorbeeld veel recensies over festivals. Met die culturele bril hebben wij over ADE bericht. Daarnaast is ADE een enorm evenement in de stad, dus moeten we ook het nieuwsaspect ervan belichten. Tijdens het festivalseizoen staan de opiniepagina’s vol met voor- en tegenstanders van festivals. Mensen die klagen over geluidsoverlast bijvoorbeeld of mensen die juist erg positief tegen een feest aankijken. Zo is ook ADE benaderd. Niet alleen het positieve of negatieve belichten, maar allebei. Het gehele plaatje moet duidelijk zijn. We zijn niet vooral negatief of positief.”