De Turkse verkiezingen staan weer voor de deur. Op 1 november mogen Turken hun stem uitbrengen – ook Turken die in het buitenland wonen. Zij stemmen een week eerder. Onder hen kan de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) op een brede aanhang rekenen. Ongeveer de helft van alle Turken die in het buitenland wonen, heeft eerder op deze partij gestemd. Het loont dus om onder hen campagne te voeren en president Erdoğan ging daarom ook bij de voorgaande verkiezingen voor de AKP op tour door Europa. Deze verkiezingen koos de AKP echter voor een andere aanpak.

Campagne

De AKP stuurde dit keer een brief. Hierin werd een aantal verkiezingsbeloftes gedaan, zoals het goedkoper maken van vliegtickets naar Turkije. (Meer beloftes en de inhoud van de brief kan je vinden op de site zamanvandaag.) Toen veel Turken via social media verontwaardigd op deze brief reageerden, pakte ook de Nederlandse pers en politiek dit onderwerp op. Natuurlijk werden vragen gesteld: want hoe kam de APK aan de adressen van in Nederland woonachtige Turken? Was dit wel in de haak? De brief zelf werd door de partij afgedaan als een normale brief, een brief die verstuurd was in het kader van een campagne. Het woordje ’propaganda’ werd in de berichtgeving niet genoemd.

Propaganda

Al snel krijgt de brief de naam: propagandabrief. Feitelijk correct. Van Dale stelt dat propaganda ‘alles [is] wat wordt gedaan om aanhangers te winnen’.  Propaganda heeft een negatieve klank. Bij propaganda denk je snel aan een Oost-Europees land dat middels een propagandamachine de feiten verdraait om zo de publieke opinie te beïnvloeden.

Maar: waarom wordt er nu over een propagandabrief gesproken  en niet over een campagnebrief? Bij de laatste Turkse verkiezingen ging de AKP op campagnetour door Europa, toen spraken we ook niet over een propagandatour? En als er weer een uitzending is van een  Nederlandse politieke partij in de zendtijd voor politieke partijen horen we toch ook niet ‘dit was een uitzending van een politieke partij in de zendtijd voor propaganda’?

Hoe is dit tot stand gekomen?

In dit geval werd het woord propaganda voor het eerst in de Volkskrant bij deze brief gebruikt. De krant framet de brief door het propaganda van de AKP te noemen. Andere media volgden dit voorbeeld en zo werd een campagnebrief een propagandabrief. <<