Vandaag verscheen het jaarrapport over 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. Brechtje Mantel, projectleider van de organisatie, benadrukt dat het aankaarten van problemen nog niet genoeg is.

De Monitor Transitie Jeugd brengt de knelpunten en problemen van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente in kaart vanuit het perspectief vanuit ouders en kinderen. Uit de meldingen van de ouders kwam naar voren dat in 2015 de jeugdzorg onder de maat presteerde.

Er kwamen 472 meldingen binnen, waarvan een groot deel ging over het gebrek aan informatie. De uitkomsten van de Monitor worden iedere zes weken besproken met drie partijen: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

“Aandacht is niet hetzelfde als vooruitgang”, aldus Mantel. “De ouders die zich bij ons melden met problemen, melden vaak ernstige zaken. Voor hen is de zorg duidelijk nog niet helemaal naar wens geregeld.”

De MTJ staat er niet alleen voor, maar de organisatie neemt ouders met klachten serieus. Mantel licht toe. “Het is niet zo dat alle klachten van ouders bij ons terechtkomen: mensen richten zich ook op de gemeente of de Kinderombudsman. De klachten die we wel krijgen, nemen we zeer serieus.” De rapportages van de Monitor Transitie Jeugd hebben in 2015 geleid tot politieke aandacht voor knelpunten in de jeugdhulp van onder andere Staatssecretaris Van Rijn.

In onderstaande infographic is in beeld gebracht welke klachten de Monitor Transitie Jeugd afgelopen jaar ontving: