SP-leider Emile Roemer pleit voor afschaffing van het eigen risico. Dit meldde hij afgelopen zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag. Volgens Roemer gaat 70 procent van de Nederlanders er door deze maatregel op vooruit. Is het plan van Roemer wel realistisch?

Tegen presentator Rick Nieman vertelde Roemer dat 70 procent van de mensen er door het afschaffen van het eigen risico op vooruit gaat. “Het onderzoek achter dit cijfer is doorgerekend door het Centraal Plan Bureau (CPB)”, weet Lieke Smits, woordvoerster van de SP.

Kijken we naar het onderzoek van de SP, dan zien we dat 7 op de 10 huishoudens profijt heeft van het afschaffen van de eigen risico. Dat is niet gelijk aan 70 procent van de mensen, want de samenstelling van huishoudens zijn verre van constant.

Volgens Kayleigh van Winssen, onderzoekster van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, heeft een groot deel van de verzekerden juist profijt van het eigen risico: “Het eigen risico geeft mensen een prikkel om zorgvuldig om te gaan met zorg en ze worden hierdoor meer bewust van de kosten van de zorg”, vertelt Van Winssen. Mensen hebben dus inzicht nodig in de kosten van een behandeling, om de zorgkosten in de hand te kunnen houden. De overheid heeft volgens Van Winssen zelf ook profijt van het eigen risico: “Voor de overheid is het eigen risico een manier om de kosten te verleggen van de staat naar de burger, hierdoor blijven de zorgkosten betaalbaar voor iedereen.”

Onderzoek uit 2014 van de Erasmus Universiteit versterkt het standpunt van Van Winssen. Dit onderzoek wijst uit dat het voor bijna de helft van de Nederlanders financieel aantrekkelijk is om het verplicht eigen risico aan te vullen met een vrijwillig eigen risico. In 2014 koos echter maar elf procent voor deze mogelijkheid.