De pilot Zorg in de Wijk van verzekeraar Zilveren Kruis stuit op kritiek. Gemeenten en zorgaanbieders vrezen weggeconcurreerd te worden door gedwongen winkelnering. En ook de vakbonden en huisartsen hebben moeite met de pilot.

Op dit moment vergoedt de verzekeraar het volledige bedrag dat zorgaanbieders, zoals wijkverpleegkundigen, declareren. Onder het project ‘Zorg in de Wijk’ gaat dit veranderen. Tenminste, dat wil het Zilveren Kruis. De verzekeraar kiest per wijk één zorgaanbieder, de zogenoemde voorkeursaanbieder. Zorgaanbieders waarmee Zilveren Kruis niet in zee gaat, krijgen slechts 75 procent van hunwerkzaamheden vergoed. Zij zullen de overige kosten zelf moeten ophoesten. De zorgverzekeraar wil de samenwerking tussen wijkteams, huisartsen en wijkverpleging verbeteren.

De gemeente Zwolle trok in januari aan de bel. Zij is bang dat bestaande zorgaanbieders worden weggeconcurreerd in dit nieuwe systeem. Ook zorgaanbieders maken zich zorgen. Het Zilveren Kruis benadrukt dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft. Toch is er in deze vroege fase van het project al forse kritiek.

Tegenwind
De FNV, cliëntenorganisaties en ouderenbonden geven alle klanten het advies weg te gaan bij Zilveren Kruis. ”Een andere verzekeraar kiezen is de enige mogelijkheid iets te doen”,’ zegt coördinator Marthijn Laterveer van het platform van cliëntenorganisaties LOC Zeggenschap. Volgens Huisartsen Utrecht is deze proef een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van de zorg aan de meest kwetsbare patiëntenpopulatie. Specialistische zorg bij dementie, kankerbestrijding en wondverpleging verdwijnt. Op het forum van Zilveren Kruis laten boze klanten van zich horen. “Ik mag zelf mijn eigen huisarts, fysiotherapeut, apotheek en supermarkt kiezen, maar straks niet mijn eigen thuiszorgorganisatie. Wat als ik niet tevreden ben?”

Monopolie
Er zijn in Nederland vier grote zorgverzekeraars die 90 procent van het marktaandeel in handen hebben. Dit zijn VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis. De laatste is met ruim 3,5 miljoen verzekerden marktleider. Omdat bepaalde zorgaanbieders een voorkeurspositie krijgen, is de kans groot dat kleine, andere zorgaanbieders door onvolledige vergoeding wegvallen. Daarmee is de keuzevrijheid uiteindelijk klein en wordt het monopolie van Zilveren Kruis alleen maar groter. Dit betekent ook dat mensen door het toewijzen van aanbieders hun vertrouwde hulpverleners kunnen kwijtraken.