Alzheimer Nederland luidt de noodklok. De stichting meldt dat de wachtlijsten voor thuisbegeleiding van patiënten met dementie toenemen. De angst bestaat dat mantelzorgers de verzorging voor een dementerende niet volhouden zonder de hulp van een gespecialiseerde begeleider. Volgens Gea Broekema-Procházka, directeur van Alzheimer Nederland, is het wachten op crisissituaties en vervroegde opnames in het verpleeghuis.

 

Gebrek aan toezicht

Sinds 1 januari 2015 is het aan de zorgverzekeraars om de begeleiding voor dementerenden en hun mantelzorgers in te kopen bij zorgaanbieders. Dit gebeurt onder de algemene noemer ‘wijkverpleging’. Alzheimer Nederland verwijt zorgverzekeraars dat zij te weinig toezien op een goede uitvoering van deze gespecialiseerde hulp, ook wel casemanagement dementie genoemd.

Wouter Kniest van Zorgverzekeraars Nederland geeft aan TIDM toe dat zorgverzekeraars inderdaad weinig zicht hebben op de wachtlijsten. Dit komt volgens hem doordat wijkverpleging als één geheel wordt ingekocht bij de zorgaanbieders. “Zij moeten de zorg verdelen over de verschillende vormen van wijkverpleging, zoals casemanagement dementie. De zorgverzekeraar kan hierdoor niet zien welke vorm wijkverpleging veel wordt gebruikt. Zorgaanbieders moeten daarom op tijd aan de bel trekken bij de verzekeraars”, aldus Kniest.

 

Beginnende dementie

Daarnaast merkt Kniest op dat er bij beginnende dementie niet direct een gespecialiseerde casemanager nodig is. “Wijkverpleegkundigen melden dat zij het casemanagement in de beginfase wel aankunnen. Later verwijzen zij de patiënten door naar de gespecialiseerde zorg.” Het blijkt echter dat huisartsen regelmatig mensen met beginnende dementie direct doorsturen naar een casemanager dementie, “dan ontstaat er natuurlijk een overvraag”, meldt Kniest.

De wachtlijst waar Alzheimer Nederland het over heeft, zou daarom volgens hem kunnen worden opgelost door het casemanagement anders in te vullen. Alzheimer Nederland vreest echter dat casemanagement dementie dan verloren gaat binnen de wijkverpleging. Kniest maakt zich hier minder zorgen over: “We zitten nu in het eerste jaar na alle veranderingen en hebben inmiddels meer informatie over de gang van zaken. Hierdoor kunnen zorgverzekeraars in de toekomst specifiekere afspraken maken met zorgaanbieders over de verdeling van de wijkverpleging.”