In het televisieprogramma Jinek vertelde Aaltje van Zweden hoe muziektherapie haar autistische zoon Benjamin heeft geholpen. Zo heeft hij met behulp van muziektherapie leren praten. Volgens Van Zweden is muziek een geweldig middel om de ontwikkeling van autistische kinderen te stimuleren. Tegenwoordig komen er ook steeds meer apps op de markt die het leven van autistische jongeren kunnen vergemakkelijken.

 

Coach2Care (OV-coach, Schoolcoach en Werkcoach)

Onder de naam Coach2Care heeft de stichting Dr. Leo Kannerhuis (centrum voor autisme) een drietal apps op de markt gebracht om de zelfredzaamheid van jongeren met autisme te stimuleren. Volgens de makers van de app hebben personen met autisme vaak tekortschietende probleemoplossende vaardigheden. De digitale coaches kunnen hen hierbij helpen. Zo kan in de app via een keuzemenu worden aangegeven wat het probleem is, bijvoorbeeld dat je in de verkeerde trein zit. De app biedt dan tips en oplossingen aan.

 

Assist Helpt

De app Assist Helpt is ontwikkeld door Annemiek Modderman, moeder van een autistische zoon. Met de app kan iemand met autisme zijn of haar dag indelen. Hierdoor kunnen zij meer structuur aanbrengen in hun leven en het overzicht bewaren over hun activiteiten. Het doel van deze app is dat iemand met autisme zelfstandiger kan functioneren. Dankzij de eenvoudige pictogrammen is de app prikkelarm, zodat iemand met autisme de app makkelijk kan gebruiken.

 

AutThere

De app AutThere is gemaakt op initiatief van het AutismeFonds en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).  Het doel is om jongeren met autisme makkelijk met elkaar in contact te brengen. De app bevat daarom een forum waar jongeren met elkaar kunnen praten, verschillende tips voor het onderhouden van sociale relaties en een activiteitenkalender.