In Nederland zijn 4 miljoen mantelzorgers actief. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun directe omgeving. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg, stelt dat één op de tien mantelzorgers zwaar belast is. Om hen te helpen kunnen mantelzorgers sinds kort gebruiken maken van Google Glass. Hiermee kan een verpleger op afstand meekijken met de mantelzorger. Er zijn ook meer toegankelijke apps die mantelzorgen makkelijker en leuker kunnen maken.

Van links naar rechts: Alzheimer Assistent, MiessAgenda en Dementie en herinneringen
Van links naar rechts: Alzheimer Assistent, MiessAgenda en Dementie en herinneringen

Alzheimer Assistent

 

Wanneer het je als mantelzorger even te veel wordt, kan het helpen om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Ook kan het uitkomst bieden om tips te krijgen van experts over hoe je het beste met bepaalde situaties om kunt gaan. Alzheimer Nederland heeft daarom de app Alzheimer Assistent ontwikkeld. Mensen die voor iemand met de ziekte van Alzheimer zorgen, kunnen hier tips en ervaringen met elkaar uitwisselen. Tevens kent de app een afgesloten gedeelte waar naasten verslag kunnen doen van de dag van de patiënt. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte van wat er speelt.

 

MiessAgenda

 

Met de app MiessAgenda kunnen de zorgtaken makkelijk verdeeld worden over verschillende mantelzorgers. Via een besloten groep kunnen de verzorgers afspraken in de agenda zetten, waarna leden van de groep de taken kunnen verdelen. Ook kan de zorgvrager zelf aangeven waar hulp bij nodig is of wanneer hij/zij iets juist liever alleen doet. Met deze app behoud je dus gemakkelijk het overzicht over de zorgtaken, waardoor eventuele botsende afspraken vermeden kunnen worden.

 

Dementie en herinneringen

 

De app Dementie en herinneringen is een verzamelplaats van liedjes, filmpjes, foto’s en geluidsfragmenten uit de jaren 30 tot en met ‘60. Mantelzorger en zorgvrager kunnen zo samen herinneringen ophalen. Volgens de makers van de applicatie roept dit een vertrouwd gevoel op bij de oudere en geeft het tegelijk de mantelzorger beter inzicht in de belevingswereld van de patiënt. Het bijzondere aan deze app is dus dat zowel zorgvrager als mantelzorger er samen plezier aan kunnen beleven.