Waar in Nederland worden de meeste jongeren geholpen door jeugdzorg? En hoe zijn de relatieve getallen, als we kijken naar de totale hoeveelheid jongeren of de bevolking van een provincie? En welke gemeentes vallen op?