Het besluit is genomen. Kinderombudsman Dullaert mag niet nog een termijn aanblijven. De zoektocht naar zijn opvolger begint. Waar moet een nieuwe Kinderombudsman aan voldoen om in de voetsporen van Dullaert te kunnen treden?

  1. De nieuwe Kinderombudsman moet snel worden aangesteld

1 april is snel: Van Zutphen moet binnen twee maanden een vervanger vinden. Dat is juist waar organisaties als Defence for Children zich zorgen over maken. Zo stelt Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief en directeur van Defence for Children dat het qua timing ‘bijna niet ongelukkiger’ kan. Perswoordvoerder van Defence for Children Daniëlle de Jong benadrukt dat het niet per se de insteek is dat Dullaert moet blijven. “Het belangrijkste is dat de functie als Kinderombudsman gewaarborgd blijft.” Mariëlle Dekker, directeur van Kinderrechtenorganisatie Augeo had eenzelfde reactie in de Volkskrant waarin zij haar zorgen uitsprak over de timing van Van Zutphen. De vele jonge vluchtelingen die het land binnenkomen worden genoemd als belangrijke reden waarom het juist nu zo belangrijk is dat de ambt van Kinderombudsman bekleed blijft. De angst bestaat dat wanneer er niet snel genoeg een nieuwe Kinderombudsman komt het belang van kinderen ondergeschikt raakt aan de vele andere belangen binnen de politiek.

 

  1. De nieuwe Kinderombudsman moet geen compromissen sluiten

Eén van de redenen waarom Dullaert zich zo populair heeft gemaakt in Nederland, is dat hij bekend stond om zijn harde confrontaties met misstanden. Van Rest stelt dat Dullaert zich altijd principieel heeft vastgehouden aan zaken, waardoor hij veel gedaan heeft gekregen. Kinderpsychiater Menno Oosterhoff, die oprichter was van de eerdere petitie tegen de overheveling van jeugd-GGZ naar gemeenten, zegt ook dat het direct handelen van Dullaert hem zo belangrijk maakt voor Nederland. Boze tongen beweren dat Van Zutphen en de Tweede Kamer liever iemand hebben die iets minder recalcitrant zou zijn.“ Het is juist van belang dat de Kinderombudsman onafhankelijk blijft”, zegt Oosterhoff. “De kans is nu dat ze iemand aanstellen die minder kritisch is, die minder zegt wat niet zo leuk is voor de politiek. Maar een Kinderombudsman moet juist zijn mening kunnen geven. Als het niet duidelijk is waarom iemand weg moet, vraag ik mij wel af op zijn opvolger net zo transparant en kritisch zal zijn.”

 

  1. De nieuwe Kinderombudsman moet zichtbaar zijn

‘Marc Dullaert is als eerste Kinderombudsman voor veel mensen vergroeid geraakt met het instituut’, begon De Volkskrant haar pleidooi over waarom de Kinderombudsman niet weg moet. Juist de zichtbaarheid van Dullaert maakt hem de belichaming van het instituut. Zijn opvolger krijgt de moeilijke taak dit stokje over te nemen. Aloys van Rest benadrukt dat met de ambt van Kinderombudsman kinderrechten een duidelijk gezicht hebben gekregen in Nederland. De opvolger zal dan ook dezelfde rol op zich moeten nemen. Daarbij is de populariteit van Dullaert dermate groot dat de petitie tegen zijn vertrek inmiddels bijna 35.000 keer ondertekend is. “Je gaat wel nadenken waarom iemand weg moet die zo goed functioneert. Of iemand dan misschien te populair is geworden,” zegt Oosterhoff.

Over het algemeen zijn de mensen die betrokken zijn bij kinderrechten vooral bezorgd om de manier hoe Van Zutphen met de zaak omgaat. “Zelfs al komt er een opvolger die nét zo activistisch is, die het werk nét zo goed doet. Dan blijft de vraag, waar is het voor nodig? Het is gewoon kapitaalvernietiging. Dus zelfs als alle zorgen over de opvolger niet gegrond zijn blijf je je afvragen wat er nou eigenlijk aan de hand is.”