Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat het gebruik van antidepressiva nog altijd stijgt. De gemiddelde stijging per jaar is zo’n vier procent, maar in 2015 was de stijging zelfs nog hoger. 


Kinderpsychiater Catrien Reichhart zegt
tegen Zembla dat de toename te maken kan hebben met de overplaatsing van Jeugd-GGZ naar gemeenten en met de bezuinigingen. Die veranderingen leiden tot langere wachtlijsten voor therapie en daarom beginnen veel patiënten al eerder met antidepressiva. Geen nieuws, voor jonge mensen die kampen met deze problemen. Zoals Anna, zij stond op de wachtlijst voor therapie. “Ik heb vier maanden op de wachtlijst gestaan en helemaal geen hulp gehad buiten medicatie om”. Ze twijfelt of haar medicatie nog wel nodig is, maar ook dat krijgt ze pas te horen wanneer ze aan de beurt is.

Nederlandse apothekers verstrekken in 2015 aan 1,15 miljoen verschillende mensen antidepressivum. Dat zijn 3,5% gebruikers van antidepressiva meer dan vorig jaar.

De gemiddelde stijging per jaar van het gebruik van antidepressiva is vier procent. De grootste stijging is te zien bij jongeren tussen de vijftien en negentien jaar: het aantal gebruikers is met zes procent gestegen ten opzicht van 2014. Dat is behoorlijk, in vergelijking met de stijging van een procent onder de gehele bevolking in deze periode.