De gemeente Amsterdam staat positief tegenover de mogelijkheid om zorg-au pairs in te zetten bij de zorg voor ouderen. Volgens de gemeente moet het mogelijk zijn om deze nieuwe zorgvorm te financieren vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kunnen zorgbehoevenden zelf bepalen welke zorg zij inkopen.

Dit laat de gemeente weten in een reactie op het initiatiefvoorstel van D66-raadslid Meltem Kaya. Hierin pleit zij voor zorg-au pairs voor ouderen die hulp en toezicht nodig hebben, maar niet willen verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis. De zorg-au pairs kunnen bij de ouderen intrekken om hen te helpen met praktische zaken en om eenzaamheid te verminderen. Het college van burgemeester en wethouders sluit zich hierbij aan. In de reactie laat het college weten dat innovatie in de Amsterdamse zorg essentieel is om aan de groeiende en veranderende zorgvraag van Amsterdammers te kunnen voldoen. Uit eerder onderzoek bleek ook dat er behoefte is aan au pairs in de ouderenzorg.

 

Buitenlandse au pairs

Niet alle Amsterdamse gemeenteraadsleden staan positief tegenover dit plan. GroenLinks-raadslid Femke Roosma kwam in een vurige Twitterdiscussie terecht met Meltem Kaya. Roosma legt aan TIDM uit dat zorg-au pairs geen goedkoop alternatief voor goede zorg mogen worden: “Het zijn vaak buitenlandse krachten die alleen zo goedkoop kunnen worden ingezet, omdat ze worden onderbetaald. Er is geen sprake van cao-loon, laat staan van een bijdrage aan pensioen en sociale zekerheid.”

Dat is niet alleen nadelig voor buitenlandse krachten, maar ook voor Nederlandse zorgverleners. “Als er goedkope zorgwerkers uit het buitenland komen die lange uren maken, terwijl Nederlandse werknemers die uren terecht niet mogen maken, dan is er volgens mij sprake van verdringing. Goedkope ongereguleerde arbeid verdringt reguliere arbeid”, zegt Roosma.

Roosma vindt dan ook dat er strenge regels voor zorg-au pairs moeten komen, omdat anders de kwaliteit van deze nieuwe zorgvorm niet kan worden gecontroleerd en gegarandeerd. “Het onderbetalen van personeel kan nooit de oplossing zijn om de bezuinigingen in de zorg op te vangen.”