Voor het eerst sinds de decentralisatie van de jeugdzorg wordt een gemeente voor de rechter gedaagd. Viktor Remouchamps, de vader van Sharleyne, daagt de gemeente Hoogeveen voor de rechter. Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven kwam na een val van de flat waar zij met haar moeder woonde.

Remouchamps maakte meerdere meldingen bij Veilig Thuis en Centrum Jeugd en Gezin. In het tv-programma Zembla, wat vanavond zal worden uitgezonden, geven deskundigen aan dat de vader een sterke zaak heeft: er waren sinds 2012 duidelijke signalen die hadden moeten leiden tot ingrijpen door jeugdzorg.

Volgens Richard Bakker, woordvoerder van de Raad voor de Kinderbescherming, is de werkwijze omtrent meldingen van voor de decentralisatie zoveel mogelijk in stand gehouden, ‘zodat er geen kinderen tussen wal en schip zouden vallen.’ Hij legt uit dat vanuit de Jeugdwet eerst binnen het vrijwillig kader wordt ingegrepen door bijvoorbeeld Centrum van Jeugd en Gezin, daarna kan de behandeling opgeschaald worden. “Een cruciaal moment binnen de nieuwe Jeugdwet is in hoeverre er binnen het vrijwillig kader wordt blijven hangen of wanneer de hulp wordt opgeschaald. Binnen deze zaak zullen we dat te weten komen als de inspectie het rapport presenteert”, aldus Bakker. Het onderzoek van Inspectie Jeugdzorg loopt nog, de resultaten zullen verwacht worden in maart.