De app ‘Moet ik naar de dokter?’ is in een nieuw jasje gestoken en eergisteren aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Drie verzekeraars (Menzis, Zilveren Kruis en VGZ) hebben geïnvesteerd in de vernieuwde huisartsen-app. De app is bedoeld voor gebruikers die zich niet goed voelen en zelf willen beoordelen óf, en zo ja, wanneer de huisarts geraadpleegd moet worden. “De inzet van technologie is een andere manier van de zorg organiseren. Het onderscheidend vermogen van deze app is dat deze veilig is bevonden door het NHG”, aldus de minister bericht Stentor. De vraag die tot dusver onbeantwoord lijkt te blijven is wat er nu eigenlijk gebeurt met de gebruikersgegevens die de app vraagt. Het is namelijk wel erg handig dat drie grote verzekeraars hebben geïnvesteerd in een app die gratis beschikbaar is. Als iets gratis is, lijkt de gebruiker vaak de prijs te zijn. Is dat in dit geval ook zo?

 

Op het moment dat men de applicatie installeert vraagt ‘Moet ik naar de dokter’ eigenlijk om geen enkele gegevens van de gebruiker. Geen gebruikersnaam, adresgegevens of connectie met sociale media wordt gevraagd. Er komt enkel een push-bericht met de vraag of de app toegang mag tot uw locatie. Dit hangt natuurlijk samen met de functie die de app biedt om snel te zien welke huisartsen posten in de buurt zijn op het moment dat zorg nodig is.

 

Brenno de Winter onderzoeksjournalist gespecialiseerd in IT-beveiliging en privacy spreekt zich erover uit: “het lijkt erop dat de app doordat er totaal niet gevraagd wordt naar persoonlijke informatie tevens beweert de app dat de historie niet opgeslagen wordt, zodoende kun je als hacker ook geen persoonlijke informatie over kwaaltjes terugvinden.” Het lijkt er dus op dat de app niet gericht is op het vergaren van informatie “zonder persoonsinformatie doet deze app aan als een app die privacy vriendelijk is en een poging doet zinloze doktersbezoeken terug te dringen, wat uiteindelijk een positieve invloed heeft op de zorgkosten” aldus De Winter.

 

Dit wordt beaamd door de zorgverzekeringen. VGZ woordvoerder Dennis Schurer bevestigt: “VGZ werkt mee aan de applicatie omdat de zorg toegankelijk moet zijn, wij streven naar zinnige maar ook zuinige zorg. Op het moment dat de applicatie al kan aangeven dat naar de huisarts gaan niet nodig is, is dat zuinig voor de gebruiker en zinnig voor de zorg.” Ook Jessica Winkelhorst van Menzis bevestigt dit en vult daarbij aan “deze app draagt het bij aan het maatschappelijk belang de zorgkosten en kwaliteit te beheersen” en “informatie noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de doelstellingen in het kader van dat maatschappelijk belang gehaald worden vindt plaats op basis van analyse van data op een geaggregeerd niveau, dat niet tot enig persoon te herleiden valt.” Wat zij hiermee bedoelt is dat persoonsgegevens niet geanalyseerd worden, hetgeen wel geanalyseerd wordt is of, hoe en wanneer de app gebruikt wordt.

 

Het lijkt er dus op dat de applicatie in het belang van de gebruiker functioneert. Privacygevoelige data, zoals kwaaltjes of informatie over ziektes, wordt niet opgeslagen door de app en ook de zorgverzekeraar ontvangt hier niets van. De zorgverzekeraars hebben dus belang bij het financieren van een app als deze omdat ook zij de doelstelling hebben de zorgkosten te verminderen.