Zorgaanbieders zijn klaar met de macht van de zorgverzekeraars. Brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz dreigde maandag in een open brief met een rechtszaak tegen zorgverzekeraars. Ze zijn het zat om verplicht onbetaald zorg te moeten leveren aan patiënten van VGZ, Menzis, DSW en Zorg en Zekerheid. De vraag naar een nieuw soort verzekering groeit, blijkt ook uit een nieuw initiatief: Zorgeloos Care.

Afgelopen maandag werd de brief naar vier zorgverzekeraars gestuurd. Deze brief kwam van brancheorganisatie Actiz: ze zullen naar de rechter stappen wanneer verzekeraars hen blijven verplichten om te allen tijde zorg te blijven leveren, zelfs wanneer die niet wordt vergoed . Zorgverzekeraars keren per jaar een vast maximumbedrag uit aan een zorginstelling, het zogenaamde omzetplafond. Als dit bedrag op is, moeten instellingen vaak verplicht nieuwe patiënten blijven opnemen. Zorgverzekeraars keren alle vergoedingen wel uit, maar vorderen ze terug wanneer blijkt dat het maximumbedrag overschreden is. Zorgverleners weten dus vaak pas achteraf of de zorg die ze leveren wel of niet wordt vergoed.

In haar brief stelt Actiz dat de risico’s van de verzekeraar naar de kant van de behandelaar worden overgeheveld: ‘De zorgplicht van de verzekeraar wordt volledig verlegd naar de zorgaanbieder, zonder dat daarvoor betaald wordt’. Een nieuw systeem moet uitkomst gaan bieden voor dit conflict. Zorgeloos Care is zo’n nieuw systeem en krijgt steeds meer draagvlak, omdat zij niet zelf gaan bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Dit laten zij op basis van vertrouwen over aan de zorgaanbieders zelf.

Zorgeloos Care is geen commercieel bedrijf. Rob Adolfsen, mede-initiatiefnemer van het nieuwe systeem, meent dat zorgverzekeraars, zorgverleners en verzekerden niet in strijd met elkaar hoeven te zijn. “Wij willen in discussie gaan met de beroepsverenigingen van medisch specialisten. Die bepalen dan wanneer zorg verleend dient te worden”, legt Adolfsen uit. Hij denkt dat het belangrijk is om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg en het beheersen van de kosten een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van alle betrokkenen. “Als zorgverzekeraar moet je niet denken dat je van achter een tafel, vanuit een vergaderzaaltje, de wijsheid in pacht hebt om te beslissen over de hoeveelheid zorg”, aldus Adolfsen.
De woordvoerder van zorgverzekeraar Menzis stelt in een telefoongesprek dat “zorgverzekeraars überhaupt de macht niet hebben om te bepalen welke zorg verleend dient te worden, dat doen de professionals. De artsen zelf dus. De verzekeraars bepalen alleen met welke zorgaanbieder ze wel of geen contract aangaan.” De andere drie zorgverzekeraars hadden desgevraagd geen tijd om te reageren.