In Latijns-Amerika heerst sinds mei 2015 een zika-epidemie. In de media waren de afgelopen maanden beelden te zien van baby’s die met een te klein hoofdje geboren zijn. Het vermoeden bestaat dat hun hersenafwijking veroorzaakt is doordat de moeder met het zikavirus besmet is. Het zikavirus wordt verspreid door steekmuggen uit de Aedes-familie. Driekwart van de mensen die met het virus is besmet, merkt er niets van. Mensen die er wel ziek van worden, hebben in de meeste gevallen maar een beetje last van symptomen als koorts, spierpijn en huiduitslag. Vooralsnog lijkt zika voor de meeste mensen niet gevaarlijk. Er is geen vaccin tegen zika. De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport overlegt woensdag 17 februari 2016 van 11.30 tot 14.30 uur over het zikavirus. Minister Schippers komt namens het kabinet naar de Kamer.

Live Blog Het Zikavirus: Tweede Kameroverleg