Jeugdzorg Nederland is niet één instelling, het is een netwerk van allerlei organisaties die zich bekommeren om kinderen en hun opvoeders. Van de Jeugdbescherming tot het Leger des Heils, van meldpunt Samen Veilig tot de crisisopvang van Trias Jeugdhulp.