Vandaag wordt om 15:00 uur gestemd over de wijziging van de Zorgverzekeringswet. Hierin moeten regels worden opgenomen over het persoonsgebonden budget (pgb). Er zijn verschillende moties ingediend door Renske Leijten (SP), Hanke Bruins Slot (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Linda Voortman (GroenLinks).

Het pgb-systeem ligt momenteel onder vuur, omdat uit een uitgelekt rapport blijkt dat het systeem veel gebreken vertoont. Zo betaalt de Sociale Verzekeringsbank zorgverleners niet altijd op tijd uit.

Na de stemming vindt er rond 16.30 een debat plaats met minister Edith Schippers over Medische Ethiek.

Live Blog Kamervragen 16-2-2016