De wachttijden bij jeugdhulpinstellingen lopen op. Inspectie Jeugdzorg stelt een onderzoek in naar de oorzaken.

“Even leken de wachtlijsten te verdwijnen, maar ze zijn weer terug”, laat een woordvoerder van Inspectie Jeugdzorg weten aan Het Parool. “Een wachtlijst betekent per definitie dat kinderen langer in een onveilige situatie zitten. Als de gezinnen niet onder begeleiding staan, is het moeilijker om de veiligheid in de gaten te houden.”

Een schrijnend voorbeeld is Veilig Thuis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In de regio Amsterdam heeft deze organisatie sinds de zomer van 2015 een wachtlijst van bijna tweehonderd gevallen. Andere instellingen met wachttijden zijn Jeugdbescherming, Lijn5, MOC ’t Kabouterhuis en Spirit.

Schaarste
Als oorzaak van de groeiende wachtlijsten noemen de organisaties de bezuinigingen en de andere manier van zorginkoop. Claire Vlug, bestuurder van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, wijst op het personeelstekort. “We hebben te maken met schaarste. Je kunt niet even een blik opentrekken en zomaar wat mensen langs sturen bij gezinnen met soms hele complexe problemen.”

Inspectie Jeugdzorg wil zelf niet meteen uitgaan van personeelstekorten als oorzaak. “Dat is te voorbarig”, vertelt de woordvoerder aan Het Parool. Een andere mogelijke verklaring voor de groeiende wachtlijsten is dat er door de nieuwe aanpak met wijk- en ouder-kindteams gewoonweg meer meldingen zijn. “We moeten naar alle aspecten kijken. Dat gaan we doen in vervolgonderzoek.”