De Monitor Transitie Jeugd (MTJ) presenteert op korte termijn het jaarrapport over 2015. De MTJ kaart de moeilijkheden van de overgang van de jeugdhulp naar de gemeenten aan en publiceert tips over hoe de problemen aangepakt kunnen worden. Jeugdzorg Nederland verwacht niet dat het nieuwe rapport een grote verandering zal zijn ten opzichte van de vorige editie.

Uit het vorige rapport (derde kwartaal 2015) bleek dat de MTJ tussen juli en augustus 46 keer benaderd is over de toewijzing van gepaste hulp. Ook werd er 42 keer geklaagd over onvoldoende informatievoorziening richting de cliënt en 41 meldingen wezen op de wijze waarop hulpaanbieders communiceerden.

Melders zetten destijds ook vraagtekens bij de ministeriële regeling van augustus 2015 die het uitwisselen van informatie omtrent de behandeling van een patiënt tussen zorgverstrekker en gemeenten mogelijk maakt. Door middel van informatie op de factuur zouden gemeenten kunnen beoordelen of zorg daadwerkelijk noodzakelijk is.

Jeugdzorg Nederland herkent de problemen die door de MTJ worden aangekaart, maar benadrukt dat de oplossingen in een gedecentraliseerd stelsel niet zo eenvoudig zijn. Landelijke afspraken worden niet automatisch overgenomen door alle gemeenten; zij mogen daar zelf over beslissen. Grote veranderingen over de staat van de jeugdzorg verwacht de organisatie dan ook niet in vergelijking met de vorige monitor.

“Zaken als de privacy van patiënten zijn voor ons een herkenbaar probleem, maar het is lastige materie”, aldus een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. “Gemeenten vragen bepaalde informatie op, anders betalen ze de rekening niet. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen en landelijke regelingen, maar dat zal niet binnen een paar maanden tot een totaal ander beeld in de monitor leiden. Dat gaat gewoon niet.”