Volgens het kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans zijn er in Nederland ongeveer 450 duizend vrijwilligers in de zorg actief waarvan de meesten ouder dan vijftig zijn. Voor Charlotte Hanzon, projectmedewerker participatie en coördinator kwaliteit van MOVISIE, het landelijke kennisinstituut van sociale vraagstukken, is het geen nieuw probleem: “Vrijwilligersorganisaties worstelen al jaren met het feit dat er veel 50-plussers vrijwilligers zijn.” Wat moet er gebeuren dat er meer jonge mensen in de zorg vrijwilligerswerk doen?

Het online platform voor vrijwilligerswerk iDoe is bij het werven van jonge (zorg-) vrijwilligers redelijk succesvol. Volgens projectmedewerker Tessa den Dulk heeft dat vooral met de opbouw van hun website te maken: “Wij hebben onze vacaturebank veranderd. Jongeren hebben hier de mogelijkheid naar vacatures te zoeken die speciaal voor jongere mensen zijn. Verder zijn er nog vele andere keuzemogelijkheden. Daardoor wordt het zoeken naar vrijwilligerswerk veel makkelijker en kost het minder moeite voor om zich aan te melden.” Volgens Cecil Schouten, expert voor informele zorg en vrijwilligerswerk bij Vilans, is de vrijheid om het leven zelf invulling te kunnen geven meer centraal komen te staan. Vijwilligerswerk moet zich steeds meer aanpassen aan het levenspatroon van mensen. Jonge mensen hebben vaak weinig tijd. Daar moeten vrijwilligersorganisaties meer op inspelen. Naast hun website proberen de bedenkers bij iDoe studenten met behulp van promotieactiviteiten voor vrijwilligerswerk enthousiast te maken. Bovendien werkt de organisatie onder andere met jongerenplatformen zoals King for a day of NJR. Op deze manier komen jongeren in contact met vrijwilligerswerk en wordt de kans groter dat zij op een bepaald moment zorgvrijwilligers worden.