Jongeren kunnen in potentie als zorg au-pair de tekortkomingen in de ouderenzorg opvullen. Hof en Hiem Thuiszorg is momenteel in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken om een experiment te laten plaatsvinden om ook jongeren in te zetten als zorg au-pair. Dit naar aanleiding van een onlangs verschenen onderzoek van studenten van de NHL Hogeschool.

Uit vorig onderzoek binnen Hof en Hiem door studenten van de NHL Hogeschool is gebleken dat er vraag naar au-pairs in de ouderenzorg is. Om deze reden hebben de studenten de afgelopen maanden een vervolgonderzoek opgezet waarin bekeken werd op welke manier de rol van de zorg au-pair ingevuld dient te worden.

Recent presenteerden de studenten hun onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de zorg au-pair voor beide partijen goed is bevallen en eenzaamheid kan verminderen. Naar aanleiding van dit rapport is Hof en Hiem Thuiszorg een startup begonnen om zorg au-pairs aan te bieden.

Toegankelijk voor iedereen
Harrie Dijkstra, manager van Hof en Hiem Thuiszorg, vertelt dat er een subsidie is aangevraagd om de startup te kunnen bekostigen. Hof en Hiem Thuiszorg wil de zorg au-pair voor iedereen toegankelijk maken, ook voor mensen met een kleiner budget. “Het uitgangspunt is dat elke zorg au-pair ongeveer 300 euro per maand aan zakgeld ontvangt. De au-pairs betalen een kleine bijdrage aan de bemiddeling, en de zorgbehoevende betaalt een vast maandelijks bedrag.”

Jongere als zorg au-pair
Momenteel bepaalt de wet dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar niet bevoegd zijn om bij alleenstaanden in te wonen. “In onze ogen is de zorg au-pair bedoelt voor oudere alleenstaanden. Maar voordat de wet veranderd kan worden, moet eerst praktijkervaring worden opgedaan. We zijn nu in overleg om een pilot op te zetten waarbij ook jongeren ingezet worden als zorg au-pairs”, aldus Dijkstra.