De kinderombudsman heeft verontrustende berichten ontvangen over de armoede in Enschede. Dat schrijft de Twentsche Courant Tubantia. De kinderombudsman uitte zijn zorgen in een mail aan de gemeenteraad en het college.

Volgens de kinderombudsman hebben in de regio Enschede niet alle kinderen de beschikking over de voorzieningen van het kindpakket. Hierbij kan gedacht worden aan een bijdrage voor nieuwe kleding, schoolreisjes of zwemlessen. In de gemeente Enschede zouden 880 aanvragen voor ouderbijdragen en 890 aanvragen voor schoolreisjes zijn afgewezen en ook de kledingbank zou kampen met tekorten.

“Het kindpakket houdt niet in dat de kinderen zich moeten melden bij de Kledingbank voor tweedehands kleding”, zo schrijft de kinderombudsman in zijn mail. “De bedoeling is juist dat er vouchers worden verstrekt, zodat een kind met een ouder nieuwe kleding en schoenen kan kopen. Daarnaast zou de voorziening voor kleding slechts beschikbaar zijn voor 500 kinderen. Hierdoor vallen veel andere arme kinderen die kleding nodig hebben buiten de boot.”

De kinderombudsman rekent erop dat gemeentes voorzieningen beschikbaar stellen voor kinderen die opgroeien in huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum. De elementen voor deze voorzieningen zijn volgens de kinderombudsman wel aanwezig in Enschede, indien daar vouchers voor nieuwe kleding komen en de voorzieningen voor alle arme kinderen geregeld worden.

Maandagavond vergadert de gemeenteraad van Enschede over het huidige armoedebeleid.