In zeven jaar tijd steeg het aantal jongeren dat een antidepressivum slikt van 12.200 naar 17.000. Een toename van veertig procent. Reden voor artsen en deskundigen om aan de bel te trekken.

De grootste stijging in het gebruik van antidepressiva ziet de Stichting Farmaceutische Kengetallen in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar. Alleen al in 2014 nam het gebruik onder deze groep toe met zes procent, terwijl het gebruik onder de gehele bevolking slechts met één procent toenam.

Dat is zorgelijk, stelt onder andere Therese van Amelsvoort, bijzonder hoogleraar Transitiepsychiatrie aan de universiteit van Maastricht. Transitiepsychiatrie richt zich specifiek op de overgang van jeugd naar volwassenheid. In het programma Zembla van 9 februari stelt van Amelsvoort: ‘De levensfase 15 tot 25 is een fase waarin we voorzichtig moeten zijn en onze jongeren goed in de gaten moeten houden. We weten dat het brein dan een ontwikkeling doormaakt.’ En daar zou het gebruik van antidepressiva op van effect kunnen zijn. Eerder onderzoek wees al uit dat gebruik van het middel onder jongeren suïcidale neigingen oproept. Het onderzoek van Zembla wees onder andere uit dat huisartsen daar niet altijd van op de hoogte zijn, en het middel daarom wellicht te gemakkelijk voorschrijven aan jongeren.

Een verklaring voor de stijging wordt ook gevonden in de decentralisatie van de Jeugdzorg. Die transitie heeft gezorgd voor langere wachtlijsten in de Jeugd-GGZ en een hogere werkdruk voor behandelaars. Die zouden daardoor eerder geneigd zijn patiënten medicatie voor te schrijven, stelt professor Derksen, klinisch psycholoog aan de Radboud Universiteit in Zembla: ‘Het arsenaal aan psychologische hulp wat beschikbaar zou moeten zijn, is kleiner geworden. En dan hebben die hulpverleners het dus veel drukker. En dan is medicatie een veel snellere interventie dan cognitieve gedragstherapie, die doorgaans meerdere zittingen en meerdere weken en maanden vaak in beslag neemt.’

Benieuwd naar de rest van het onderzoek van Zembla? Kijk hier de uitzending terug.