De Nederlandse belangenorganisatie LOC Zeggenschap in Zorg heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij vraagt geen aanscherping van de meldcode kindermishandeling in te voeren.

Gisteren werd in de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesproken over de plannen van staatssecretaris Van Rijn om de meldcode voor mishandeling, die sinds 2013 van kracht is, aan te scherpen. Daardoor zou registratie van kindermishandeling verplicht worden.

“LOC is tegen de aanscherping van de meldcode”, stelt de organisatie in haar brief. “De kans is groot dat dit een verkapte meldplicht wordt. Wij zijn altijd tegen een meldplicht geweest, omdat de vertrouwensband tussen mens en zorgverlener op scherp wordt gesteld. Mensen in kwetsbare situaties moeten altijd terecht kunnen bij een (huis)arts of hulpverlener, zonder dat dit grote gevolgen heeft.”

De aanscherping van de meldcode wordt op dit moment gesteund door de PvdA en de VVD, wat een meerderheid in de Tweede Kamer zou betekenen. Een mogelijk wetsvoorstel zal dan waarschijnlijk ook door de Kamer goedgekeurd worden. De Eerste Kamer lijkt meer in het voordeel van de LOC te zijn: zowel de D66 (10 zetels) en CDA (12 zetels) zijn tot nu toe kritisch over het voorstel.

Overige aanbevelingen in de brief gaan over meer inzet bij Veilig Thuis-organisaties, bewustwording voor ouderenmishandeling en het behoud van mannenopvang. De volledige brief is hier te lezen.