Buurtzorg Nederland wil ongeveer 75 procent van de werkzaamheden van het noodlijdende TSN Thuiszorg overnemen. TSN biedt op dit moment aan veertigduizend cliënten in 350 gemeenten thuiszorg. TSN, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, vroeg afgelopen november uitstel van betaling aan. Het bedrijf kwam in financiële problemen, onder andere door gemeenten die de tarieven onder druk zetten. TSN is al enige tijd in gesprek met Buurtzorg over een mogelijke overname.

Van de financiële problemen bij TSN zijn tot nu toe vooral cliënten de dupe. Zo zitten sinds vorige week honderdvijftig Groningers zonder thuishulp. Dit aantal zal alleen maar blijven groeien, omdat deze week nog eens 53 medewerkers op straat kwamen te staan.

Buurtzorg wil alleen zorg overnemen in gemeenten die daar voldoende voor betalen: minimaal 21 euro per uur. Deze gemeenten hebben van Buurtzorg een overnamevoorstel ontvangen. Gemeenten die in de ogen van Buurtzorg te weinig betalen, zijn niet meegenomen in het overnamevoorstel. In het geval van een overname hoeven cliënten niet bang te zijn dat ze nieuwe thuiszorgmedewerker krijgen. Al het personeel van TSN gaat in de gemeenten die akkoord gaan met het voorstel mee naar het nieuwe bedrijf, waardoor cliënten dezelfde hulp blijven ontvangen. Het gaat in het huidige voorstel om 7.500 werknemers die dertigduizend cliënten hulp bieden in de huishouding.

“De organisatie lijkt de beste papieren te hebben om de zorg van TSN onder de best mogelijke condities te continueren. Bij alle betrokken belanghebbenden waarmee wij hebben gesproken, zoals VWS, VNG, individuele gemeenten en vakbonden, lijkt Buurtzorg op het meeste vertrouwen te kunnen rekenen”, aldus de bewindvoerders van TSN. Brancheorganisaties Actiz en BTN maken zich echter zorgen: zij zijn bang dat Buurtzorg staatssteun aan zal vragen om te voorkomen dat cliënten zonder zorg komen te zitten. Dit zou kunnen leiden tot concurrentievervalsing. BTN heeft de Autoriteit Consument en Markt gevraagd om naar de plannen te kijken.

Donderdag 11 februari licht Buurtzorg de overnameplannen verder toe op een informatiebijeenkomst. Vanaf dan hebben gemeenten twee weken om een besluit te nemen. Gemeenten die niet benaderd zijn door Buurtzorg kunnen zich alsnog aanmelden, mits zij bereid zijn te voldoen aan de voorwaarden die de organisatie stelt.