Leiden – Mensen die in Nederland samen wonen met andere volwassenen en een uitkering krijgen, ontvangen sinds 2015 maandelijks de kostendelersnorm van 350 euro. Ashley North, raadslid voor GroenLinks Leiden heeft namens haar partij daar een motie tegen ingediend.

Als resultaat van de participatieboete belanden sommige mensen met een uitkering onder de armoedegrens. “Mensen met een uitkering die ondanks een klein inkomen hun verwanten en vrienden in moeilijke situaties helpen door hun tijdelijk bij zich te laten wonen, worden door de boete bestraft”, aldus North.  De prikkel om binnen de samenleving hulp of mantelzorg te verlenen gaat daarmee verloren.

Volgens GroenLinks zijn er nog meer nadelen die gepaard gaan met de participatieboete. De dreigende afname van het aantal mantelzorgers en de groei van thuis- en daklozen is daar een van. De in Leiden gevestigde organisaties De Binnenvest en het Straatpastoraat bevestigen de negatieve gevolgen die door de boete ontstaan. Folly Hemrica, sinds drie maanden de nieuwe straatpastoor van Leiden, vertelt: “Het gevolg is dat er onnodig mensen in de maatschappelijke opvang terecht komen. Niet erg kosteneffectief, want de maatschappelijke opvang is relatief duur. Bovendien is het vaak voor mensen veel beter om in eigen kring opgevangen te worden, dat scheelt veel stress en ongemak.”

Volgens GroenLinks is door de kostendelersnorm het aantal daklozen in korte tijd gegroeid, omdat steeds minder mensen opvang kunnen bieden bij verwanten of vrienden. “Mensen die hun naasten helpen moeten niet bestraft maar beloond worden, zowel als het om opvang gaat als om mantelzorg”, aldus raadslid North.