Mag je demente ouderen voor hun eigen veiligheid opsluiten in hun kamer? Tegen dit soort dillema’s lopen thuiszorgmedewerkers vaak aan. Om hen op dit gebied beter voor te lichten heeft zorgkenniscentrum Vilans een slide show voor ‘vrijheid en veiligheid in de thuiszorg’ ontwikkeld.

De online presentatie is vooral bedoeld om de medewerkers ervan bewust te maken welke maatregelen de vrijheid van ouderen beperken. Vilans heeft daarom in kaart gebracht tegen welke moeilijke keuzes zorgverleners aan kunnen lopen als het op vrijheidsbeperking aankomt. Door middel van meerkeuzevragen worden onderwerpen als het ongemerkt toedienen van medicijnen en het in bed of in de kamer insluiten van de ouderen besproken. Ook wordt uitgelegd wat de medewerker wél mag doen.

De e-learning is gemaakt op basis van de huidige wetten die op het gebied van vrijheidsbeperking in de zorg bestaan. Zo is er is een nieuwe wet ‘zorg en dwang’ ontwikkeld, maar deze moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.