Uitkeringsinstantie UWV verwacht een forse banenkrimp in de jeugdzorg. Door de decentralisatie zullen de komende drie jaar zo’n 2.900 functies verdwijnen.

Van de 29.500 mensen die in 2015 werkzaam waren in de jeugdzorg, zal tot 2018 zo’n 10 procent zijn baan kwijtraken, schrijft het UWV in een rapport dat vandaag verscheen. De daling past in een trend van de afgelopen jaren. Van 2013 tot 2015 verdwenen al 3.000 banen in de jeugdzorg.

Het UWV baseert zich op gegevens van het FCB. Dit arbeidsmarktfonds kijkt naar de branche in het algemeen. “Wanneer we op organisatieniveau kijken, is de onzekerheid nog groter en kunnen er nog meer mensen hun baan verliezen”, meldt het FCB. “Gemeenten maken per regio verschillende keuzes.”

De banenkrimp is een gevolg van de decentralisatie in de jeugdzorg. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten hier verantwoordelijk voor. De gedachte achter deze transitie is dat gemeenten beter kunnen inschatten welke hulp hun inwoners nodig hebben. Maar tegelijk met de decentralisatie kort het Rijk tot 15 procent op de gemeentelijke budgetten. Veel gemeenten ontzien de welzijnsorganisaties niet.

Naast het kleinere budget verandert er nog meer door de decentralisatie. Gemeenten kiezen zelf bij welke organisaties ze zorg inkopen en er wordt steeds meer samengewerkt in sociale wijkteams. Hierdoor wordt werk dat eerder door Jeugdzorg werd gedaan nu ook door andere instanties opgevangen.