In het Deventer ziekenhuis is een apparaat geïntroduceerd waarmee toediening van de medicijnen door verpleegkundigen extra wordt gecontroleerd. Een test met deze MedEye in dit ziekenhuis bracht 3 á 4 medicatiefouten per dag aan het licht. Jaarlijks worden er in het Deventer Ziekenhuis 250.000 medicijnvoorschriften verwerkt, aldus Erick van Zijl, woordvoerder van het ziekenhuis .

De MedEye bestaat uit een 3D-scanner en geavanceerde software. Volgens Van Zijl checkt de verpleegkundige de medicijnen door deze uit de verpakking te halen. Daarnaast controleert de verpleegkundige de medicijnen voordat deze in de lade van het apparaat worden gestopt. Van Zijl benadrukt dat de MedEye een belangrijke extra controlestap is bij het toedienen van medicatie: “Alle Nederlandse ziekenhuizen zoeken naar een manier om medicatiefouten eruit te krijgen. Het voorschrijven van het recept, het transport naar de afdeling: alles is gedigitaliseerd. Behalve de laatste stap, het toedienen van de medicijnen. Dit is een van de cruciale laatste stapjes.”

Medicijnfouten

Volgens Van Zijl bracht een test met de MedEye in het Deventer Ziekenhuis per dag 3 á 4 medicijnfouten aan het licht. Het gaat hierbij meestal niet om ernstige fouten. Van Zijl: “Negentig van de honderd fouten zijn onschadelijk voor de patiënt, maar ook een onleesbaar of fout handschrift op het etiket wordt gerekend als fout.”

Wim Bloem, werkzaam op de afdeling Fysica en Medische Technologie van het VUmc, kent de MedEye niet. Wel denkt hij dat een extra controle op de toediening van medicijnen nooit slecht is. Iedere patiënt heeft nu een medicijnenlade. Dat kost veel tijd, maar de extra handelingen van zo’n nieuwe ontwikkeling moeten ook niet teveel tijd kosten.” Ook Liesbeth van Gemert, hoogleraar eHealth, is niet op de hoogte van MedEye. Zij stelt echter wel een paar eisen aan het apparaat: er moet rekening mee gehouden worden dat het ziektebeeld van de patiënt per dag kan veranderen. Als dit ziektebeeld verandert, moet het apparaat daarop inspelen. Daarnaast moet de MedEye worden afgestemd op het elektronisch patiëntendossier, zodat de apotheker op de hoogte wordt gebracht van het juiste medicijngebruik.