De Eerste Kamer stemt dinsdagmiddag over de Wet op de jeugdverblijven. De Senaat debatteerde een week geleden met minister Asscher over de nieuwe wet. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd.

Het voorstel, dat in juni 2015 werd aangenomen door de Tweede Kamer, houdt in dat er wettelijk toezicht komt op privaat gefinancierde internaten waar kinderen verblijven. Door deze nieuwe wet krijgen internaten voortaan een meldplicht tegenover de gemeente. Hiervoor zullen zij onafhankelijke vertrouwenspersonen moeten aastellen.

Voor alle jeugdverblijven gelden dezelfde regels. Verder moeten alle betrokkenen bij het jeugdverblijf beschikken over een verklaring omtrent gedrag.  De nieuwe wet moet zorgen voor meer veiligheid van de kinderen.

Bij de wetsstemming vorig jaar stemde een ruime meerderheid in De Tweede Kamer voor de Wet op de jeugdverblijven. Van alle partijen ging alleen de groep Kuzu/Öztürk niet akkoord. De stemming voor de nieuwe wet zal vanmiddag om half twee plaatsvinden.