Een krant open slaan kon vorige week niet zonder over het vertrek van Kinderombudsman Marc Dullaert te lezen. Met de dag leek de zaak ingewikkelder te worden en daarom vandaag een overzicht van vijf prangende vragen én antwoorden over deze kwestie.

Wat is een kinderombudsman eigenlijk?
De Kinderombudsman geeft ongevraagd en gevraagd advies aan de regering en aan private instanties over hun beleid als het gaat om kinderrechten en zorg aan minderjarigen. Hij is een substituut ombudsman van de Nationale Ombudsman. Hij valt onder diens bestuur en is onafhankelijk bezig met het waken over de rechten van kinderen in Nederland. Het ambt van Kinderombudsman is nog jong: het bestaat pas sinds 2011. Marc Dullaert is de eerste die deze functie bekleedt.

En hij moet dus weg? Waarom?
Zijn ambstermijn loopt af op 1 april en zijn baas de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen heeft besloten zijn termijn niet te verlengen. Hij wordt dus niet ontslagen maar zijn contract wordt niet verlengd. De vraag waarom speelde bij velen afgelopen week, maar het enige dat van Zutphen daarover wilde zeggen was dat hij zijn eigen team wil samenstellen. Daar gaan wel geruchten over: Dullaert zou te activistisch zijn en te populair. Van Zutphen zou zich in zijn schaduw voelen staan en vinden dat er meer media-aandacht voor de nationale ombudsman moet zijn, in plaats van zijn substituten. Die geruchten ontkent van Zutphen in Nieuwsuur maar hij geeft verder ook weinig inzicht in zijn beweegredenen om Dullaert niet aan te willen houden, het zou ‘bij hemzelf liggen’.

Waarom is er zoveel ophef over?
Kinderombudsman Marc Dullaert wordt gezien als een goed functionerende ombudsman en is populair. Waarom een goed functionerende ombudsman laten gaan? De brief van Van Zutphen kwam bovendien laat, drie maanden voor het eind van de ambtstermijn van Dullaert komt de Nationale Ombudsman pas met het nieuws over zijn vertrek. Er wordt daarom gevreesd dat er te weinig tijd zal zijn voor het aanstellen van een nieuwe, net zo geschikte, Kinderombudsman. Dat zou de continuïteit van het instituut Kinderombudsman in gevaar brengen. Er zijn bovendien prangende dossiers: de decentralisatie in de Jeugdzorg en vluchtelingkinderen vragen de aandacht

Bovendien is Dullaert in september vorig jaar benoemd tot voorzitter van de Europese Koepel van Kinderrechtencommissarissen. Een mooie functie, maar als Dullaert wegvalt en er niet snel een nieuwe kinderombudsman wordt aangesteld, verliest Nederland dat voorzitterschap wellicht.

Dullaert heeft ook aangeboden om aan te blijven tot er een nieuwe Kinderombudsman is gevonden, waarom wil de Nationale Ombudsman dat niet?Hierin wijzen de Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer naar elkaar. In het vertrouwelijke gesprek dat Van Zutphen met de Tweede Kamer had bleek dat de kamer weinig kan doen aan het vetrek van Dullaert. Maar ze drukten de Nationale Ombudsman wel op het hart dat er geen gat mocht vallen tussen Dullaert en de nieuwe Kinderombudsman. Daarop reageerde Dullaert dat hij wel aan zou willen blijven, maar in Nieuwsuur wijst Van Zutphen dat van de hand omdat hij daar niet over zou gaan. Van Zutphen beweert dus dat de Kamer gaat over het tijdelijk aanblijven van Dullaert, maar in feite gaat hij daar zelf over. Een onhandige fout van de Ombudsman in deze gevoelige zaak

Is er een kans dat hij toch kan blijven?
Het lijkt erop dat het lot van Marc Dullaert bezegeld is: per 1 april zal hij een nieuwe baan moeten zoeken. Ondanks de bijna 30.000 handtekeningen in de petitie ‘Dullaert moet blijven’ en de gesprekken tussen de Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman. De enige kans voor Dullaert zou zijn dat de kritiek op Van Zutphen zo hoog oploopt dat hij moet vertrekken als Nationale Ombudsman, en de nieuwe (of de substituut ombudsman) beslist Dullaert aan te houden. Maar die kans is verwaarloosbaar klein.