D66 en VVD staan lijnrecht tegenover elkaar in het debat over het melden van kindermishandeling. De VVD en de PvdA hebben eerder hun steun betuigd aan het voorstel van Staatssecretaris van Rijn om een registratie-eis in de vijfde stap van de huidige meldcode in te voeren. Het voorstel heeft nu een minderheid in de Eerste Kamer omdat zowel het CDA als D66 het oneens zijn met een registratie-eis. Een wetswijziging zal dan ook voorlopig niet aan de orde zijn.

Het voorstel is afkomstig van het actieplan van VVD-Kamerlid Van der Burg dat in januari werd aangedragen. De huidige meldcode Kindermishandeling dateert uit 2013. Professionals die mishandeling vermoeden, dienen zich aan een meldcode te halen. De uiteindelijke hulp die geboden wordt na het doorlopen van dit traject is u nog vrijwillig. Van der Brug (VVD) wil die vrijwilligheid eraf halen, staatssecretaris Van Rijn is het eens met dit voorstel.

Van der Burg benadrukt dat de VVD over het algemeen niet staat voor verplichtingen, maar dat voor deze kwestie een uitzondering gemaakt wordt. “Uit onderzoek blijkt dat de helft van de kinderen die aangemeld wordt voor hulp voor kindermishandeling opnieuw in dat traject terecht komt. De geboden hulp is dus niet goed.” Een meldplicht voor hulp zou dan ook volgens de VVD zorgen voor een overzicht, waardoor kinderen eerder in het zicht komen en beter geholpen kunnen worden.

De D66 is het niet eens met het voorstel van Van der Burg en de Staatssecretaris. Volgens Vera Bergkamp (D66) zal de eis om te registreren zorgen voor een berg aan meldingen waardoor mishandelde kinderen juist kwijt raken. “Met zo’n registratie-eis wordt het kind een speld in de hooiberg. We moeten ons dus niet blind staren op alleen maar registreren. De maakbaarheidsgedachte van de VVD die zegt ‘als je maar verplicht registreert, dan komt het goed’, vind ik te simpel.” Volgens Bergkamp is het dan ook vooral van belang verder te kijken naar het verbeteren van de bestaande meldcode en ervoor te zorgen dat professionals getraind zijn in het werken met die code.

Het probleem voor de Staatssecretaris is dat D66 en CDA in de Eerste Kamer een meerderheid hebben ten opzichte van de PvdA en VVD. Waar het wetsvoorstel waarschijnlijk goedgekeurd zal worden in de Tweede Kamer, is voor een wetswijziging steun vanuit de Eerste Kamer nodig. Bovendien is er veel kritiek vanuit het werkveld. Het is dan ook niet verbazend dat de Staatssecretaris eerst verder in gesprek gaat met betrokken partijen in de politiek en het werkveld. “Er wordt nu eerst een commissie aangesteld om verder te kijken naar de Meldcode. Als daaruit blijkt dat geen wetswijziging nodig is, is dat natuurlijk goed. Maar in het rapport staat het plan voor de wetswijziging gewoon, die is niet van de baan.” Voorlopig is er dus duidelijk nog geen sprake van een verplichte registratie-eis.