Uit cijfers van het CBS blijkt dat de meeste jongeren die jeugdzorg krijgen, ‘jeugdhulp zonder verblijf’ ontvangen. Ambulante jeugdhulp, op locatie van de aanbieder, wordt het meest ingezet. Voorbeelden hiervan zijn speltherapie of omgangsbegeleiding.

Andere manieren waarop jongeren Jeugdzorg ontvangen, zijn gevisualiseerd in onderstaande infographic.