Vandaag kopten Trouw, NRC en Telegraaf dat één op de drie artsen het falen van een collega niet meldt. Deze uitspraak van de kranten is gebaseerd op een onderzoek van het Nijmeegse Radboudumc onder duizend zorgverleners. Eén op de drie artsen die geen fouten meldt: staat het er echt zo slecht voor?


Nee,” zegt Thom Meens, persvoorlichter van de Patiënten Federatie NPCF. Meens vindt dat de cijfers door de media uit verband zijn getrokken: “Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de ondervraagde zorgverleners wel eens een situatie heeft meegemaakt waarin een collega een fout maakte. Driekwart van de zorgverleners heeft hiervan vervolgens ook melding gemaakt.”

Terugblikkend op het onderzoek geven de onderzoekers aan dat van de zorgverleners, die een situatie van disfunctioneren hebben ervaren, 76 procent in 2015 aangeeft actie te hebben ondernomen. “In 2013 was dit 69 procent”, meldt het onderzoeksrapport. Er is sprake van een stijgende lijn in het melding maken van het disfunctioneren van collega’s in de zorg.

Trouw, NRC en Telegraaf berichten stuk voor stuk dat één op de drie artsen geen melding maakt van het falen van collega’s. Dit terwijl in het onderzoek letterlijk het volgende wordt gesteld: “Van zorgverleners die een situatie van disfunctioneren hebben ervaren geeft 76 procent in 2015 actie te hebben ondernomen.” De verwarring bij de nieuwsmedia is echter te verklaren, omdat er verschillende cijfers in het onderzoek worden genoemd. Waar de onderzoekers enerzijds stellen dat 76 procent in 2015 wél actie heeft ondernomen, zeggen zij later dat 37 procent dit niet heeft gedaan. Mogelijk hebben Trouw, NRC en Telegraaf zich enkel op dit tweede percentage gebaseerd.

Verder spreken de drie bovenstaande kranten van “één op de drie artsen”, terwijl het onderzoek gedaan is onder ‘zorgverleners’ in de breedste zin van het woord. Het gaat niet alleen om artsen, maar ook om apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Enkel de kop van NOS blijkt te kloppen. Zij spreken van ‘één op de vier’ in plaats van ‘één op de drie’ en van ‘zorgverleners’ in plaats van ‘artsen’.

Het is opvallend dat het merendeel van de media dit onderzoek negatief interpreteert. Dit terwijl er juist een positieve ontwikkeling te zien is wat betreft het melden van fouten van collega’s binnen de zorg.